- Vi ville aldri at godtatt at norske statsborgere fikk sin fremtid avgjort i en slik nemnd

Utlendingsnemnda bør legges ned til fordel for en særdomstol for klagesaker, mener Unge Venstre.

 BYTT UT UNE:  Unge Vestre mener UNE bør byttes ut til fordel for en domstol som tar seg av asylsaker. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
BYTT UT UNE: Unge Vestre mener UNE bør byttes ut til fordel for en domstol som tar seg av asylsaker. Foto: Erlend Aas / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Om man får være i Norge eller ikke, betyr fryktelig mye for dem det gjelder. Derfor er det viktig at vi har et system som fungerer, sier leder av Unge Venstre, Tord Hustveit til Dagbladet.

Dagbladet publiserte mandag et intervju med advokat Arild Humlen som peker på det han mener er en rekke feil ved det norske asylsystemet, og da spesielt Utlendingsnemnda (UNE).

- UNE fungerer ikke Humlen, som har vært prosessfullmektig i noen av de mest profilerte og betente asylsakene som har gått ved norske domstoler og i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, mener rettsikkerheten til asylsøkere ikke er godt nok ivaretatt i dag.

Hustveit mener også at UNE som særorgan utenfor rettssystemet ikke ivaretar rettsikkerheten til norske asylsøkere i tilstrekkelig grad.

- Unge Venstre mener at dagens system med en utlendingsnemnd ikke fungerer, og går utover asylsøkeres rettssikkerhet. Vi ville aldri godtatt en slik ordning dersom det var norske statsborgere som fikk sin fremtid avgjort i en slik nemnd. Da kan vi heller ikke godta at personer fra andre land behandles slik, sier Hustveit.

- Rettssikkerheten ivaretatt Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Himanshu Gulati (FrP) er ikke enig med Hustveit og Humlen i at rettsikkerheten ikke ivaretas.

- Asylsøkernes rettssikkerhet er i dag ivaretatt på en tilstrekkelig måte gjennom saksbehandling i to instanser. Regjeringen har likevel sagt at vi skal utrede om for eksempel oppgaver under Utlendingsnemnda bør overføres til en forvaltningsdomstol, sier han til Dagbladet.

SV og Frp har fra før av tatt til orde for en forvaltningsdomstol i asylsaker. Hustveit etterlyser nettopp en egen domstol for å sikre en bedre og tryggere behandling av asylsøkere, og peker på at en slik utredning står som et punkt i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og støttepartiene, Krf og Venstre.

- Jeg håper regjeringen følger dette opp. Vi må få på plass en særdomstol underlagt Domstolsadministrasjonen som avgjør klagesaker, og ikke ha en nemndsleder som fatter avgjørelsene, sier han.


Kritiserer tall I intervjuet Arild Humlen ga til Dagbladet, fremhever advokaten, som har ledet Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe, at 63 prosent av sakene advokatene har ført, har endt med seier i domstolene eller at UNE har omgjort vedtakene.

Justis- og beredskapsdepartementet mener man må se annerledes på tallene.

- Det er også viktig å merke seg at omgjøringsprosenten faktisk er lavere enn det Humlen opererer med, ettersom prosedyregruppen har valgt å regne saker UNE har omgjort av eget tiltak, som vunnet av utlendingen.  Kun en svært liten andel av de sakene prosedyregruppen har sett på endte i rettskraftig dom i UNEs disfavør, sier Gulati.


- Enorme konsekvenser Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at nesten 12.000 personer søkte om asyl i Norge i 2013, 22 prosent mer enn i 2012.

Hustveit understreker at avslag på søknaden kan få store konsekvenser for den det gjelder.

- Personer som søker asyl i Norge, mener de har behov på beskyttelse. Hvis personen ikke blir trodd, men likevel er truet i hjemlandet, kan det få enorme konsekvenser å bli sendt hjem.