Vigselsretten

Som et tiltak mot tvangsekteskap foreslår kriminolog Ragnhild Hennum at trossamfunnene fratas vigselsretten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Ekteskapsvilkårene skal prøves av en statlig instans, ikke av trossamfunnet selv. Dette er et godt forslag. Dermed vil vi ta et skritt i retning av et fungerende flerkulturelt samfunn. Dets forutsetning er at det finnes en enhet gjennom forskjellene, så som garantert like rettigheter.
  • Alle står fritt i å velge det religiøse eller livssynsmessige ritualet omkring ekteskapet, men samtidig må så vel samfunnet som den enkelte vite at ekteskapene inngås på like vilkår og med like rettigheter for de involverte. Dette er det rettsstatens oppgave å påse. Det er en selvfølge at også par som ønsker velsignelse fra Den norske kirke, må få ekteskapet juridisk bekreftet borgerlig. I dagens Norge er Den norske kirke et trossamfunn på linje med andre.