Viktig med tilgang

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I en kronikk i Dagbladet mandag 25. mai kritiserer Tor Levin Hofgaard i Norsk Psykologforening et lovforslag regjeringen fremmet for Stortinget 15. mai i år. Lovforslaget sikrer at det utvalget regjeringen har oppnevnt for å undersøke mulig svikt i systemer og forløp knyttet til mennesker med kjent psykisk lidelse som har tatt liv de siste fem år får tilgang på alle nødvendige opplysninger En slik tilgang er helt avgjørende for at utvalget skal kunne gjøre jobben sin. Hensikten med å oppnevne utvalget er å se på de ulike hendelsene for å lære. Utvalget skal undersøke alle de aktuelle sakene og komme med råd til departementet for hvordan man kan unngå slike tragiske hendelser i framtida. Jeg mener lovforslaget sikrer at personvernet til de personer som blir berørt av utvalgets arbeid blir ivaretatt på en best mulig måte. Utvalgets medlemmer er pålagt en strengere taushetsplikt enn det som følger av forvaltningsloven og det som gjelder for ansatte i Statens helsetilsyn. Utvalgets arbeid og lovforslaget er med andre ord ikke et spill med taushetsplikten. Det er derimot et forsøk på å sette helsetjenesten og andre aktører som har befatning med personer med psykisk lidelse i best mulig stand til å forhindre nye tragiske hendelser.