Viktig mot rasisme

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I går la regjeringen fram sin handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Det overordnede målet er å sikre menneskerettighetene, slik at alle ikke bare får det samme formelle rettsvern, men også de samme mulighetene til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser.
  • Regjeringen vil blant annet legge fram lovforslag om at utesteder som diskriminerer mennesker på grunn av etnisk opphav, vil miste skjenkebevillingen, og at bedrifter som blir dømt for rasisme, kan miste kontrakter med staten. Videre setter regjeringen som mål at 60 prosent av de registrerte arbeidsledige innvandrerne skal i jobb. Minst én søker med innvandrerbakgrunn skal fra nå av innkalles til jobbintervju ved ledige stillinger i staten, forutsatt at de er kvalifiserte.
  • Dette er viktige og nødvendige tiltak. En grunnleggende forutsetning for et arbeid mot rasisme er at mennesker ikke diskrimineres på arbeidsplassen og at de kommer i arbeid. Vi setter derimot spørsmålstegn ved den varslede utvidelsen av rasismeparagrafen, som har til hensikt å gjøre det mulig å straffeforfølge bruk av rasistiske symboler. Selv om de kan støte enkeltmennesker og virke oppfordrende til rasistiske handlinger, frykter vi at en slik straffeskjerpelse kan utarte til absurditeter. Her er det viktig å markere grenseoppgang mot ytringsfriheten.
  • Derimot merker vi oss med glede at hele 17 av de 47 tiltakene som foreslås, dreier seg om forhold innen politi og rettsvesen. Regjeringen har tatt minoritetsgruppenes klager over politiets holdninger og praksis alvorlig. Vi merker oss også at regjeringen vil ha et mer bevisst og aktivt holdningsarbeid mot rasisme og diskriminering inn i skolene, ved blant annet å utarbeide nye læremidler.
  • «En taus og uengasjert majoritet vil lett kunne legitimere forskjellsbehandlingen og dermed bidra til økt diskriminering og rasisme,» heter det i handlingsplanen. Med den har regjeringen vist hvor ansvaret ligger: i majoritetsbefolkningen. Fordi planen ettertrykkelig slår fast at Norge er et flerkulturelt samfunn, tror vi den kan bidra til å demme opp for diskriminering og legge grunnlag for et styrket rettsvern for alle Norges innbyggere.