Viktig utvidelse

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringen foreslår å utvide den såkalte rasismeparagrafen, paragraf 135a i straffeloven, slik at den også rammer bruk av rasistiske symboler. Hensikten er å gjøre det lettere å hindre at symboler benyttes som rasistisk og krenkende ytring.
  • I utgangspunktet er vi skeptiske til hele rasismeparagrafen. Vi har tidligere kritisert forslaget om å utvide den til å omfatte ytringer gjennom bestemte symboler. Men når rasismeparagrafen nå utvides, har regjeringen foretatt en viktig presisering: Den foreslår ikke noe konkret forbud mot bestemte symboler. Dermed har regjeringen gjort det klart at den ønsker å slå ned på de tilfellene der symbolbruken ikke lenger er ytringer, men er blitt handling. Og når vi først har en rasismeparagraf, finner vi det rett og rimelig at den omfatter så vel krenkelser gjennom ord som gjennom symboler. Så må det være opp til rettsapparatet å avgjøre om en krenkelse finner sted.