Vil aldri sparke sin gode venn

BERGEN/OSLO (Dagbladet): Kjell Inge Røkke blir hardt presset fra mange kanter. I går måtte han rykke ut å si at han aldri vil sparke sin venn Bjørn Rune Gjelsten fra konsernsjef-jobben i Aker RGI. Trykket lettet da han fikk vite at Kredittilsynet ikke finner påstandene om kursmanipulasjon holdbare.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

GÅR FRI: Kjell Inge Røkke og Aker RGI går foreløbig fri fra granskingen i Kredittilsynet.

Kjell Inge Røkke sendte i går ut en pressemelding fra sitt hovedkvarter på Aker Brygge. Der viser han til et stort oppslag i Dagens Næringsliv i går hvor det ble påstått at han ville sparke sin mangeårige venn og forretningskollega Bjørn Rune Gjelsten.

- Urimelige avisartikler og medieinnslag som ikke er faktabasert, har jeg vendt meg til å leve med, men Dagens Næringsliv har gått langt over streken for hva som kan aksepteres, skriver han.

Trykket lettet

- Innholdet i artikkelen er usant. Så lenge jeg er hovedaksjonær vil Bjørn Rune Gjelsten fungere som konsernsjef dersom han selv vil, skriver Røkke.
- Jeg tror jeg ville fått signaler tidligere om jeg skulle avsettes. Vi jobber tross alt svært tett sammen her, sier Bjørn Rune Gjelsten.
Røkke ble lettere i pusten utpå dagen da han fikk vite at Kredittilsynet etter grundige undersøkelser ikke har funnet noen holdepunkter for at aksjekursen i Aker RGI er blitt manipulert slik Folketrygdfondet har påstått.

Kredittilsynet har gransket påstander om kursmanipulasjon i Aker RGI, men har ikke funnet grunnlag for politianmeldelse.

Opp og ned

- Jeg er ikke overrasket, men det er svært tilfredsstillende at de har kommet til den konklusjonen, sier Kjell Inge Røkke.

Folketrygdfondet skriver i sin redegjørelse at de har merket seg at kursen på Aker RGI var preget av relativt sterk nedgang kort tid forut for offentliggjøringen av Røkkes oppkjøpstilbud til de øvrige aksjonærene i sommer - sammenholdt med den generelle kursutviklingen i markedet.

I tillegg mener fondet at kursen gikk kraftig opp etter at Røkke var ferdig med å kjøpe seg opp til 65 prosent av aksjekapitalen i selskapet i august.

Med det som bakgrunn reiser fondet spørsmål om det har foregått kursmanipulasjon.

Følger saken nøye

- Vi har sett grundig på disse påstandene, men har ikke avdekket noe som er så konkret at vi kan gå videre med det. Vi kan ikke utelukke at det kan ha forekommet kursmanipulasjon, men vi må være helt håndfaste for å kunne anmelde et slikt forhold, sier avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Kredittilsynet.
- Det stilles store krav til bevis, sier Bunæs.

Kredittilsynet følger nøye med i det som nå skjer i forhold til Aker RGI og vil holde kontakt med Oslo Børs for å bli informert om deres undersøkelser.

Når det gjelder de andre alvorlige påstandene fra Folketrygdfondet velger Kredittilsynet å overlate den krangelen til aksjonærene.

Dagbladet er kjent med at Kredittilsynet har vært i kontakt med en rekke meklerhus for å granske alle aksjetransaksjoner i Aker RGI før og etter at Røkke gikk ut med tilbud til alle aksjonærene i sommer.

- Vi har vært kjent med at tilsynet har foretatt undersøkelser, men vi har ikke vært i direkte kontakt med dem. Jeg håper dette også er et tilfredsstillende svar for Folketrygdfondet, men jeg vil bli svært overrasket om de ikke stiller spørsmål ved dette også, sier Kjell Inge Røkke.

Stor belastning

Påstanden om kursmanipulasjon har vært rettet direkte mot Røkke. De andre påstandene har vært rettet mot Aker RGIs styre, ikke Røkke, ettersom han har gått på gangen som inhabil hver gang kjøp av hans egne selskaper har vært til behandling.

Det er ingen tvil om at Røkke føler seg kriminalisert av Folketrygdfondet, etter som de har satt fram påstander om at det kan ha blitt manipulert med aksjekursene i Aker RGI.
Aker RGI-ledelsen er opptatt av at stormløpet fra Folketrygdfondet er blitt belastende for selskapets ansatte og aksjonærer.

- Jeg håper nå at vi får et liknende utfall for de øvrige påstandene som fondet har kommet med, og at alle kan la granskningsutvalget få arbeidsro slik at selskapets ansatte og aksjonærer kan få arbeide i fred. Vi har mye meningsfullt arbeid å gjøre, sier Kjell Inge Røkke.

- Det er positivt at Kredittilsynet har konkludert slik, sier konsernsjef Bjørn Rune Gjelsten.

Ledelsen i selskapet har nå overlatt hele denne saken til det særskilte granskningsutvalget, som ledes av Borger A. Lenth.