Vil åpne for å straffe mediene for lekkasjer

Riksadvokat Tor Aksel Busch etter alle 22. juli-lekkasjene.

 Riksadvokat Tor Aksel Busch vil åpne for å kunne straffe media for å formidle lekkasjer av taushetsbelagt materiale. Foto:Jacques Hvistendahl/Dagbladet
Riksadvokat Tor Aksel Busch vil åpne for å kunne straffe media for å formidle lekkasjer av taushetsbelagt materiale. Foto:Jacques Hvistendahl/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Nå åpner han for at media kan straffeforfølges for å videreformidle informasjon de har fått gjennom at andre har begått et
straffbart brudd på taushetsplikten.

I høringssvar til Medieansvarsutvalgets utredning skriver Busch at «det ikke nødvendigvis er opplagt» at medias formidling av opplysninger de har fått tilgang til ved brudd på taushetsplikt, bør skje straffefritt.

Riksadvokaten skriver videre:

- Riksadvokaten antar at en nærmere vurdering av dette spørsmålet vil tvinge seg fram med utgangspunkt i erfaringene etter 22. juli. Dette spørsmålet blir særlig aktuelt dersom metodeutvalgets forslag om å innføre en generell lovbestemt og straffesanksjonert taushetsplikt for advokater, blir vedtatt.

- Bør utredes Konstituert førstestatsadvokat Guri Lenth forklarer bakgrunnen for uttalelsen.

- Vi mener man bør se nærmere på om det bør være straffbart for mediet å formidle opplysninger det har fått gjennom at andre har begått et straffbart brudd på taushetsplikt, sier Lenth til Dagbladet, og legger til:

- Vi har ikke konkludert, men mener spørsmålet bør utredes. Og det er heller ikke gitt at en eventuell straffebestemmelse skal være helt generell og uten unntak.

Medieansvarsutvalget har vurdert et generelt forbud mot å etterforske medienes kilder. Utvalgets flertall foreslår ikke å innføre etterforskningsforbud.

Busch er av den klare oppfatning at det ikke bør innføres forbud mot at politiet, på annen måte enn gjennom forklaring fra den
som kan påberope seg kildevernet, etterforsker hvem som er kilde til en opplysning.

- Ukritisk bruk Riksadvokaten registrerer videre med bekymring det han hevder er til dels ukritisk bruk av opplysninger pressen åpenbart har fått
tilgang til via brudd på taushetsplikten.

Presseforbundets Per Edgar Kokkvold er svært kritisk til det Riksadvokaten nå åpner opp for.

- Det er svært uheldig. Dagens system fungerer godt. Konsekvensen vil være at folk nøler med å gå til pressen med sine opplysninger. Kildevernet er og bør være tilnærmet absolutt.