Vil avhøre hele juryen

Advokat Morten Kjensli vil ha bevisopptak av jurymedlemmene i Orderud-saken før Høyesterett eventuelt tar stilling til om det ble gjort en saksbehandlingsfeil i retten. Bakgrunnen er at to av jurymedlemmene ble syke i timene før kjennelsen falt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi ønsker å få klarlagt om sykdommen til to jurymedlemmer eventuelt har påvirket evnen til å delta i arbeidet og dermed påvirket utfallet av hele saken, sier advokat Kjensli til Dagbladet.

Sammen med Steinar Wiik Sørvik forsvarer han Lars Grønnerød, som fikk 18 års fengsel for medvirkning til trippeldrapet.

Høyesteretts kjæremålsutvalg skal ta stilling til om det er aktuelt å avhøre jurymedlemmene. Avhør kan skje ved bevisopptak i forhørsretten med aktorat og forsvarere til stede. Forklaringene protokolleres for eventuell bruk i Høyesterett.

Sjelden ankesak

Det er uhyre sjelden det blir begjært avhør av jurymedlemmene i forbindelse med en anke til Høyesterett. Juryens diskusjoner og avstemning er i utgangspunktet hemmelige. Av den grunn knytter det seg stor spenning til hva Høyesteretts kjæremålsutvalg vil si til begjæringen fra advokatene Kjensli og Wiik Sørvik.

Kjensli sier de to jurymedlemmene som ble syke, sjølsagt ikke ble det på legekontoret den aktuelle dagen.

Hvor syke var de?

Kjensli sikter til at det i legeerklæringene heter de to hadde en «påbegynnende sykdom». Wiik Sørvik har uttalt at sykdommen kan ha medført at de to var mer opptatt av å komme seg hjem, enn å fortsette juryarbeidet. I det ligger at et «nei» på spørsmålene om medvirkning til drapene automatisk ville ført til tilleggsspørsmål om uaktsomhet - og merarbeid for de to syke jurymedlemmene.

Et «ja» for alle fire betydde at arbeidet var avsluttet der og da. Det visste juryen.

De to jurymedlemmenes sykdom ble kjent etter at juryen hadde avgjort skyldspørsmålet. Det var lagmann Odd Jarl Pedersen som opplyste at de to hadde levert sykmelding.

Opplysningen kom i forbindelse med at det skulle trekkes ut tre jurymedlemmer til å delta i straffeutmålingen. De to syke var nå uaktuelle til å være med på dette.

Kjensli sier Grønnerød også anker over straffeutmålingen og lovanvendelsen, og at den endelige ankeerklæringen sendes Høyesteretts kjæremålsutvalg i slutten av i neste uke.

- I tillegg til at vi mener det er gjort feil under juryens saksbehandling, mener vi og at straffen på 18 års fengsel er for høy. Anken over lovanvendelsen knytter seg til lagmannens rettsbelæring til juryen.

- Vi mener rettsbelæringen var uklar i grenseoppgangen mellom uaktsomhet og forsett, sier Kjensli.

Riksadvokaten anker

Både Grønnerøds og Kristin Kirkemo Haukelands forsvarere regner med at det kommer en anke fra riksadvokat Tor-Aksel Busch på straffeutmålingen for deres klienter.

Kirkemo Haukeland ble idømt 16 års ubetinget fengsel. Statsadvokatene Jørn Sigurd Maurud og Olav Thue hadde påstått 21 års ubetinget fengsel for både Grønnerød og Kirkemo Haukeland. Oppfatningen skal være at et sprik på hele fem års fengsel når det gjelder Haukeland, er mye.

MÅ FORKLARE SEG? Minst to av de ti jurymedlemmene i Orderud-saken risikerer nå å måtte møte for forhørsretten for å forklare om «begynnende sykdom» hadde innvirkning på kjennelsen.