Vil avlytte menneskesmuglere

Norsk politi kan få adgang til å bruke hemmelige etterforskingsmetoder, som telefonavlytting, i kampen mot organisert menneskesmugling.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er klart etter at riksadvokat Tor-Aksel Busch nå setter saken på dagsordenen i et brev til Justisdepartementet.

Busch begrunner forslaget blant annet med at dansk politi kan bruke såkalt kommunikasjonskontroll i denne type kriminalsaker. I perioden 1998- 2001 ble det registrert ca. 45000 asylsøkere i Danmark. I samme tidsrom ble det avdekket knapt 1600 menneskesmuglersaker.

I Norge ble det i samme periode registrert ca. 43000 asylsøkere, mens tallet på menneskesmuglersaker bare var ca. 260.

Ikke mindre

Busch skriver:

- Det må være grunn til å anta at deler av denne formidable forskjellen i effektivitet må ha sammenheng med de etterforskingsmetoder politiet har adgang til idet problemets reelle omfang ikke kan være så mye mindre i Norge.

Busch peker på at organisert menneskesmugling erfaringsmessig gir stort økonomisk utbytte til bakmennene, samtidig som fattige menneskers nød og elendighet blir kynisk utnyttet.

Over grenser

Busch trekker sammenlikninger mellom organisert menneskesmugling og narkotikakriminalitet, hvor hemmelige etterforskingsmetoder som telefonavlytting er tillatt.

- Både de som står bak, og de som reelt sett er ofre for den, ønsker å holde virksomheten skjult for politiet. Når forhold avdekkes, er erfaringene at ingen av de involverte synes å være interessert i å gi opplysninger som kan bidra til oppklaring, skriver han.