Vil bedre pensjonen

Ap-ledelsen mener nå å ha lagt et «columbi pensjonsegg» som sikrer kvinner og lavtlønte bedre pensjon enn forslagene som hittil har versert.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Løsningen innebærer at man bygger på Pensjonskommisjonens og regjeringens prinsipp om at alle år med arbeidsinntekt skal telle ved beregning av pensjon. Man går altså bort fra den såkalte «besteårsregelen» som gjelder for dagens system. Men samtidig øker man opptjeningsprosenten for lavere inntektsgrupper, slik at de inntektsgruppene som kom dårlig ut av Pensjonskommisjonens forslag, nå får et betydelig løft.

Det har inntil nylig vært uklart hvor Ap vil lande i spørsmålet om en «alleårsregel» og en «besteårsregel». Verken Ap\'s programkomité eller Ap\'s sentralstyre har offisielt tatt stilling til spørsmålet. Ap\'s kvinnebevegelse og medlemmer av Ap\'s sosialfraksjon har ment at særlig kvinner vil tape på å la alle åra telle, siden de i større grad går ut og inn av yrkesaktivt arbeid.

Undergraver reformen

Ap-ledelsen mener derimot at å beholde besteårsregelen, hvor bare de 20 beste inntektsårene teller ved beregning av pensjonen, vil undergrave pensjonsreformens hovedformål:

-  En besteårsregel vil ikke understøtte arbeidslinja. Den samsvarer ikke godt nok med vår politikk om å stimulere til at folk skal stå lengst mulig i jobb. Dessuten vil besteårsregelen slå helt tilfeldig ut, sier Ap\'s nestleder og tidligere medlem av Pensjonskommisjonen Hill-Marta Solberg.

Jens Stoltenberg sier til Dagbladet at pensjonsspørsmålet vil være det viktigste som skal behandles på landsmøtet som starter i dag.

To hensyn

Ap-ledelsen har derfor arbeidet på spreng med å finne fram til en modell som kan bygge bru over motsetningene blant delegatene.

-  Vår nye modell kombinerer to viktige hensyn. Pensjonsreformen skal stimulere folk til å stå lenger i arbeid. Samtidig er det viktig å sikre en god sosial profil for kvinner og lavlønte, sier Solberg.

Solberg presiserer at partiet ikke har tatt endelig stilling til modell.

-   Det er viktig at vi finner en løsning vi kan stå sammen med LO om, sier Solberg.

Solberg mener Ap\'s nye modell vil ha en bedre profil for lavinntektsgrupper enn den SVs medlem i Pensjonskommisjonen, Henriette Westrin, gikk inn for.

BYGGER BRU: Hill-Marta Solberg vil finne en løsning sammen med LO.