Vil blåse i havørna

Det er ventet at NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) vil gi konsesjon for vindkraftanleggene på Smøla og Stadlandet neste uke. Urørt natur raseres, og havørnkolonier settes i fare, fastslår miljøforkjemperne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er Norges Naturvernforbund og Norsk Ornitologisk Forening som går i spissen for protestene mot de enorme vindmølleanleggene på Stad og på Smøla. Naturvernforbundets leder Erik Solheim fastslår overfor Norges vassdrags- og energidirektorat at vindkraftprosjektene bryter radikalt med de vilkår som må være oppfylt for at satsingen skal kunne få betegnelsen «miljøvennlig energiform».

- Rasering

Og enda verre, mener man, til tross for at vindkraften er utslippsfri: Smøla- og Stad-utbyggingene raserer urørt natur og setter utryddingstruede havørnkolonier i fare. Smøla-anleggene vil, dersom det mest ekspansive prosjektet får konsesjon og realiseres - alene produsere om lag like mye elektrisk kraft som ett Alta-kraftverk. Men urørt og verneverdig natur som Norge snart ikke har noe igjen av, ødelegges, anføres det i protestene.

Så vel lokale som sentrale kraftselskap står bak vindkraftsatsingene.

Truer havørn

Om mulig enda mer alvorlig er Smølas betydning som internasjonalt verneverdig hekkeområde for den truede havørnbestanden. Arten havørn er svært følsom for alle typer inngrep og forurensning, idet den definitivt utgjør toppen av næringskjeden. Inngrep i hekkeområdet kan være katastrofalt for reproduksjonen i et av Norges og Skandinavias viktigste hekkeområder for vår største rovfugl, konkluderer Naturvernforbundet og NOF.

- Et ja til disse anleggene vil bidra til å svarteliste utslippsfri vindkraft som miljøvennlig energi. Og det vil være veldig dumt, sier Solheim til Dagbladet. En samlet, nasjonal plan for egnethet og plassering av vindkraftanlegg etterlyses av miljøbevegelsen.

FORTRENGES: Dette er vindmølleparken Nibe utenfor Aalborg. Når NVE i neste uke trolig gir konsesjon for utbygging på Smøla og Stadlandet, må vår største rovfugl hekke ved vindmøller - eller flytte.