VIL STYRKE BEREDSKAPEN: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Foto: Benjamin A. Ward / Dagbladet
VIL STYRKE BEREDSKAPEN: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Foto: Benjamin A. Ward / DagbladetVis mer

Vil bruke 614,4 millioner kroner mer på beredskap

Fortsetter styrkingen etter 22. juli.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Den foreslåtte økningen inkluderer blant annet 164 millioner kroner til å opprette stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2014, samt 150 millioner kroner til helårsvirkning av årsverk som ble opprettet i 2013 til nyutdannende fra Politihøgskolen, skriver NTB.

- Regjeringen har gjennomført en lang rekke tiltak for å styrke beredskapen og plassert disse inn i en overordnet strategi mot terror i stortingsmeldingen Terrorberedskap. Dette arbeidet fortsetter med uforminsket styrke i budsjettforslaget for 2014, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo på departementets hjemmeside.

Regjeringen foreslår videre å bruke 68,3 millioner kroner til å øke antall politifolk som deltar i lokale utrykningsenheter, til mer trening på å håndtere «skyting pågår»-situasjoner og å etablere minimumsbemanning av personell med spesialutdanning ved operasjonssentralene.

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til prosjektering av nytt beredskapssenter for politiet i Oslo.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) foreslås styrket med 63,7 millioner kroner.

Regjeringen vil bevilge 9,8 millioner kroner til tiltak for å sikre tilgang til Nødnett for de frivillige redningsorganisasjonene.

Tiltakene
Her er Justis- og beredskapsdepartementets punktvise oversikt over tiltakene:

•Stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2014 (164 millioner kroner).
•Helårsvirkning av årsverk som ble opprettet i 2013 til nyutdannede fra Politihøgskolen (150 millioner kroner).
•Styrket grunnberedskap i politiet (68,3 millioner kroner). Styrkingen skal gå til det pågående arbeidet med å øke antall politifolk som deltar i lokale utrykningsenheter, mer trening på å håndtere «skyting pågår»-situasjoner og å etablere minimumsbemanning av personell med spesialutdanning ved operasjonssentralene.
•Prosjektering av nytt beredskapssenter for politiet i Oslo (60 millioner kroner under Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett).
•Etablering av et nytt system for å bearbeide og vurdere informasjon som kommer inn til Politiets sikkerhetstjeneste. I tillegg videreføres styrkingen av livvakttjenesten (63,7 millioner kroner).
•Tilgang til Nødnett for de frivillige redningsorganisasjonene (9,8 millioner kroner). Nødnett skal være landsdekkende innen utgangen av 2015.
•Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) styrkes med 16 millioner kroner for å understøtte Justis- og beredskapsdepartementet arbeid med IKT-sikkerhet.
•Transportbudsjettet til Sysselmannen på Svalbard styrkes for å dekke merkostnadene til å leie to store redningshelikoptre (65,3 millioner kroner) og nytt tjenestefartøy (17,3 millioner kroner).

Redningshelikoptre Videre skriver departementet at de fortsetter arbeidet med å anskaffe inntil 16 nye allværs søk- og redningshelikoptre til Fastlands-Norge. Det tas sikte på kontraktsignering innen utgangen av 2013. I budsjettforslaget er det tatt kostnadsmessig høyde for investeringer som skal gjennomføres i 2014.

Fram til de nye redningshelikoptrene er på plass, vil regjeringen sikre at beredskap og drift av dagens Sea King-redningshelikopterflåte opprettholdes på et forsvarlig nivå. Det er utarbeidet en omfattende plan for vedlikehold og oppgradering av disse. Regjeringen foreslår en videreføring av rammen til dette formålet i 2014 på 340 millioner kroner, skriver Justis- og beredskapsdepartementet.