Vil bruke røntgen til å finne smuglervarer i kroppens hulrom

Tollvesenet ønsker å starte forsøk.

FORSØK: Planen er å sette opp en røntgenmaskin på Gardermoen og gjennom en testperiode finne ut om dette er noe å satse på ved flere grenseoverganger.
Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
FORSØK: Planen er å sette opp en røntgenmaskin på Gardermoen og gjennom en testperiode finne ut om dette er noe å satse på ved flere grenseoverganger. Foto: Erlend Aas / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tollvesenet ønsker å starte et forsøk med å bruke røntgen for å avsløre personer som bruker kroppens hulrom til smugling.

Finansdepartementet har hatt et forslag til retningslinjer for røntgenkontroll ute til høring, og det møter få motforestillinger hos politiet, Datatilsynet og Statens strålevern.

Planen er å sette opp en maskin på Gardermoen og gjennom en testperiode finne ut om dette er noe å satse på ved flere grenseoverganger, opplyser Tollvesenet.

2,2 kilo i kroppen De siste årene har det vært en kraftig økning i innvendig smugling. Det er i første rekke narkotika, men også valuta, som smugles på denne måten, ifølge Finansdepartementet.

I 2010 avdekket tollmyndighetene 62 slike forsøk på smugling av narkotika, og disse førte til beslag av totalt 36 kilo heroin, kokain og hasj. Det er en økning på 60 prosent fra 2009. En av smuglerne hadde 2,2 kilo narkotika i kroppen

I tillegg ble det i 2010 avdekket tre forsøk på innvendig smugling av valuta. I et tilfelle ble det forsøkt smuglet 27.000 euro i 500-eurosedler.

Farlig smugling Smuglervarene gjemmes i små beholdere i kroppen. Tollvesenet peker på at emballasjen rundt smuglervarene kan gå i oppløsning, noe som medfører stor helsefare. Dette er en av begrunnelsene for å bruke gjennomlysning.

I dag brukes urinprøve og spesialtoaletter for å avsløre kroppssmugling. Dette tar lang tid, og øker helserisikoen for den mistenkte. Tollvesenet vil derfor gjennomføre et forsøk der røntgenapparater med lav stråling tas i bruk.

Gjennomlysning skal bare brukes på personer der det foreligger mistanke, og det blir ikke et tvangstiltak. Mistenkte smuglere vil selv måtte akseptere gjennomlysningen.

Lavdose-røntgenapparater er tatt i bruk i flere land. Tollvesenet presiserer at dette ikke må forveksles med såkalt nakenskanner som brukes på noen flyplasser.

Gardermoen først Underdirektør ved seksjon for grensekontroll i Toll- og avgiftsdirektoratet, Geir Høiseth, opplyser at planen er å plassere en røntgenmaskin på Gardermoen dersom det gis tillatelse. Selv om høringsuttalelsene er positive, vil det ta en del tid før en maskin er på plass.

- Det er snakk om å teste hvordan dette fungerer i en periode. Flere land bruker det, og erfaringene er forskjellige. Dette er ikke en sesam-sesam-løsning, men hensikten er å kunne avdekke innvendig smugling mer effektivt, sier Høiseth.

Også i dag er Tollvesenet i stor grad i stand til å avdekke kroppssmugling, men det er ressurskrevende for etaten, og tar lang tid med tilsvarende helserisiko for den mistenkte.

Skriftlig samtykke Datatilsynet skriver i sin høringsuttalelse at de ser positivt på at det kreves mistanke for å bruke gjennomlysning, og at den som skal kontrolleres skal akseptere det. Vedkommende bør skrive under på at han samtykker i røntgenundersøkelse, mener tilsynet.

Politidirektoratet viser til at den kontrollen som gjøres i dag er kostbar og ressurskrevende og at det innebærer en helsemessig risiko. Gjennomlysning framstår som en effektivisering og forbedring av kontrollen.

Statens strålevern har ingen prinsipielle innvendinger, men peker på at det er en del krav som må oppfylles, blant annet at strålingen må holdes innenfor fastsatte grenser.

(NTB)