VIL TODELE: Aps fraksjon i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget vil dele foreldrepermisjonstida likt mellom mor og far, og mener tredeling er et minstekrav for å få ti likelønn. Her er de i Stortingets nye barnerom, Løvehulen. Fra venstre Tove Linnea Brandvik, Thor Erik Forsberg, fraksjonsleder Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen og Steinar Gullvåg. Foto:Jacques Hvistendahl/Dagbladet
VIL TODELE: Aps fraksjon i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget vil dele foreldrepermisjonstida likt mellom mor og far, og mener tredeling er et minstekrav for å få ti likelønn. Her er de i Stortingets nye barnerom, Løvehulen. Fra venstre Tove Linnea Brandvik, Thor Erik Forsberg, fraksjonsleder Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen og Steinar Gullvåg. Foto:Jacques Hvistendahl/DagbladetVis mer

Vil dele permisjonen likt mellom mor og far

En samlet Ap-fraksjon taler Jens Stoltenberg midt imot, og krever todeling av foreldrepermisjonen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| Målet er å få til likelønn, forklarer Aps fraksjonsleder i komiteen, Anette Trettebergstuen:

- I likelønnens navn bør foreldrepermisjonen todeles, sier hun til Dagbladet.

Uttalelsen kommer fra den Ap-fraksjonen som på Stortinget har ansvar for nettopp lønnsoppgjøret, og dermed også likelønn.

- Med all respekt for lønnsoppgjøret, er oppgjøret egentlig en avsporing for å få til likelønn. Vi kommer ikke utenom at de egentlige virkemidlene er i familiepolitikken. Da er stortingsmeldingen som kommer til høsten om likelønn langt viktigere enn tariffoppgjøret, sier Trettebergstuen.

Trosser Jens
Dagbladet møter hele Aps fraksjon i Stortingets eget barnerom, Løvehulen. De er fullt klar over at de nå taler sin partileder og statsminister Jens Stoltenberg midt i mot.

- Denne saken er jo lagt litt død. Derfor vil vi ta debatten. En tredeling av permisjonen er det minste vi kan forvente, sier Trettebergstuen, som vil todele ved at foreldrene deler likt innenfor dagens rammer, eller etter en utvidelse av permisjonstida.

Da Anne Enger la fram likelønnskommisjonens forslag om å tredele permisjonen i 2008, var en viktig begrunnelse at kvinners uttak av hoveddelen av foreldrepermisjon står for 40 prosent av lønnsgapet mellom menn og kvinner i privat sektor. Samme dag som framleggelsen sa Stoltenberg følgende til Dagbladet:

- Det er å gå for langt å tredele dagens permisjon. Da mener jeg det ikke blir balanse i forhold til det behovet som mange kvinner har om de bare skal ha krav på litt over en et halvt års permisjon. Det blir for lite. Det varierer veldig hva som er behovet. Det må være mulig for familier å velge litt ulike løsninger, som likevel understrekte at han var åpen for ulike modeller.

Internt i Ap ble utspill oppfattet som et forsøk på ta liv av forslaget. Blant andre gikk Aps stortingsrepresentant Eirin Sund åpent ut og uttalte at hun «skulle ønske at Jens Stoltenberg ikke hadde gjort dette».

Står samlet
I Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget ønsker alle fem stortingsrepresentanter fra Ap å todele foreldrepermisjonen. Det er et langt mer radikalt forslag enn kommisjonens tredeling, hvor en av tredel av permisjonstida kan fordeles fritt mellom mor og far.

- Fraværet ved foreldrepermisjon bidrar i seg selv til lønnsforskjeller mellom menn og kvinner. Derfor bør permisjonstida deles likt mellom menn og kvinner, siden fraværet er høyest hos kvinner, sier Steinar Gullvåg.

Menn tar bare ut 11 prosent av den totale permisjonstida.

- Vi anerkjenner at dette er en problemstilling som gjøres noe med. Hvorfor skulle det være et problem at fedre får halvparten av tida, spør Tove Linnea Brandvik.

- Men hvorfor gå inn for en todeling som mange vil oppfatte som en løsning med langt mindre valgfrihet enn en tredeling?

- Tvertimot styrker vi valgfriheten ved at kvinner blir likestilt i arbeidslivet, mens menn blir likestilt i hjemmet. Dessuten må far få selvstendig opptjeningsrett, sier Thor Erik Forsberg.

- Det er viktig at menn blir likestilt som omsorgspersoner, sier Kari Henriksen.