Vil endre innretning på bistanden

Mer skal kanaliseres via internasjonale bistandskanaler.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen vil at mer av den norske bistanden skal kanaliseres via internasjonale bistandskanaler. Stat til stat-bistanden skal konsentreres til områder der Norge har anerkjent kompetanse.

I stortingsmeldingen om norsk utviklingspolitikk, som ble lagt fram i statsråd fredag, understrekes det at det er viktig at man må se Norges bistand i sammenheng med det andre givere bidrar med.

- For å øke den totale effektiviteten av den globale bistanden, må man sørge for god arbeidsdeling mellom aktørene. Dette vil få konsekvenser for norsk politikk, heter det i meldingen.

Aktuelle områder for utsetting er styresett, landbruk og generell kapasitets- og institusjonsutvikling. Det blir understreket at dette ikke betyr noen nedprioritering av den norske samlede bistanden på disse områdene.

Skal opprettholdes

- Den totale norske bistanden til disse sektorene skal opprettholdes på minst samme nivå som i 2008, slås det fast.

Stat til stat-bistanden skal i større grad dreies mot områder der Norge har anerkjent kompetanse og der norsk hjelp er etterspurt. Regjeringen mener at følgende områder peker seg ut: Klima, miljø og bærekraftig utvikling, fredsbygging, menneskerettigheter og humanitær bistand, olje og ren energi, kvinner og likestilling, godt styresett og kamp mot korrupsjon.

Bistand under press

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) sier at klimaendringene og den økonomiske nedturen truer med å undergrave det som er oppnådd i kampen mot fattigdom.

- Vi må bruke bistanden mer strategisk for å få til mer i utviklingspolitikken. Fattige land trenger mer hjelp til å ruste seg mot tørke, flom og ekstremvær, og de trenger hjelp til å utvikle seg uten å forurense mer. Teknologioverføringer og investeringer i ren energi er helt nødvendig, sa statsråden da han presenterte meldingen.

(NTB)