Vil fjerne Riksretten

Riksretten bør avskaffes og erstattes med et system der statsrådene holdes strafferettslig ansvarlig for sine embetsgjerninger, mener flertallet i et utvalg på Stortinget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mandag leverer utvalget sin innstilling til Stortingets presidentskap. En avstemning over forslaget om å fjerne riksrettsordningen vil først finne sted etter neste stortingsvalg. Men mye tyder på at dagens ordning da vil bli fjernet. Høyres nestleder Inge Lønning er nemlig det eneste medlemmet i utvalget som vil opprettholde dagens ordning.

Dagens straffelov inneholder bestemmelser om forbrytelser i offentlig tjeneste. Ifølge Aftenposten foreslår i tillegg flertallet i utvalget en ny straffelovsparagraf som angår grove brudd på sentrale konstitusjonelle plikter overfor Stortinget. I slike saker mener utvalget at påtalebegjæring må komme fra Stortinget - enten fra et flertall, eller (mener andre) fra et kvalifisert mindretall.

Riksretten er en særdomstol som etter Grunnloven kan nedsettes for å avgjøre strafferettslig ansvar for medlemmer av statsråd, Høyesterett og Stortinget. Dette ansvaret gjelder bare for handlinger disse medlemmer har begått som sådanne, ikke som privatpersoner.

Riksretten sto sentralt da parlamentarismen ble kjempet gjennom i Norge i 1884. Siden har ordningen vært lite brukt.

NTB