- Vil føre til mer torpedovirksomhet

Advokat John Cristian Elden mener heleridommen mot Morten Furuholmen vil bringe saker ut av rettssystemet og inn i torpedomarkedet.

DØMT: Advokat John Christian Elden har forsvart kollega Morten Furuholmen i heleri-saken. I dag avgjorde høyesterett at dommen mot Furuholmen blir stående. Det kan føre til at den profilerte strafferettsadvokaten mister advokatbevillingen. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
DØMT: Advokat John Christian Elden har forsvart kollega Morten Furuholmen i heleri-saken. I dag avgjorde høyesterett at dommen mot Furuholmen blir stående. Det kan føre til at den profilerte strafferettsadvokaten mister advokatbevillingen. Foto: Sara Johannessen / SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Elden repsresenterte Furuholmen under høyesterettsbehandlingen av saken før jul, men i dag ble det altså klart at anken ikke førte fram.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett i mai blir dermed stående. Der ble Morten Furuholmen og advokat Rune Berg dømt til seks måneders betinget fengsel for heleri.

Bakgrunnenen er at Furuholmen i 2002-2003 tok på seg et oppdrag på vegne av David Toska, ifølge tiltalen. Oppdraget gikk ut på å innkreve 6,5 millioner kroner fra Harald Undrum, som hadde kausjonert for et lån på om lag 5 millioner kroner fra Toska til finansakrobaten Thomas Øye og til Zoran Obuskovic.

Torpedomarkedet John Christian Elden mener at høyesterettsdommen er problematisk.

- Det problematiske med denne dommen er at det er nok til domfellelse at  advokaten angivelig vet at det er overveiende sannsynlig at det dreier seg om svarte penger. Det vil bringe mange uenigheter ut av rettssystemet og inn i torpedomarkedet, skriver Elden i en tekstmelding til Dagbladet.

Vurderer Strasbourg Elden og Furuholmen vurderer nå å ta saken videre, etter det Dagbladet forstår, til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

- Høyesterett ville ikke ta stilling til lagmannsrettens misforståelse av enkelte av bevisene. Jeg må derfor drøfte med min klient om vi skal ta saken videre, skriver Elden.

I høyesterettsdommen skriver Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen:

«Jeg finner det klart at hensynet til advokaters uavhengighet, til at advokater ikke skal identifiseres med sine klienter, til å beskytte fortroligheten mellom klient og advokat, og til å sikre et åpent og tilgjengelig rettsapparat, taler mot straffansvar for advokater basert på uregelmessigheter ved partens krav (...) Disse mer alminnelige hensyn kan likevel ikke få gjennomslag der advokaten er klar over at han ved å utføre sitt oppdrag bidrar til å sikre det som sikkert eller overveiende sannsynlig er utbytte av en straffbar handling. Slik bistand kan etter mitt syn vanskelig forenes med advokatens alminnelige plikt til å «fremme rett og hindre urett»».

Dommen var enstemmig.

- Høyesterett har heldigvis nyansert lagmannsrettens dom når de peker på advokatens oppgaver i samfunnet og retten til ikke å bli identifisert med sin klient, skriver Elden.