Vil forsøke å forhindre russisk import av atomavfall

Regjeringen vil forsøke å forhindre import av atomavfall til Russland som kan berøre norske områder og interesser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I spørretimen i Stortinget onsdag sa miljøvernminister Siri Bjerke at man samtidig vil se på om de eksisterende varslingsavtalene med Russland bør utvides til også å omfatte transport av blant annet atomavfall.

Bakgrunnen for uttalelsene var et spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) om opplysningene om at radioaktivt avfall skal transporteres på skip langs kysten.

- Det er klart de russiske planene, slik de er blitt frastilt, gir grunn til bekymring. Sett på bakgrunn av de store problemene Russland har med behandling av sitt eget atomavfall, framstår ikke en import av slikt avfall som noen bærekraftig løsning. Frakt av atomavfall langs kysten representerer en risiko for radioaktiv forurensning som ikke kan aksepteres, sa Bjerke.

Hun sa at regjeringen er i ferd med å kartlegge de faktiske forholdene omkring disse planene.

- Saken ble senest tatt opp på politisk nivå med russiske miljøvernmyndigheter på et møte i Moskva tirsdag, la hun til.