Vil garantere deg 120.000

Er du sosialklient, arbeidsledig eller ufør, kan du blir garantert minimum 120000 kroner i året - hvis Bjarne Håkon Hanssen (Ap) får det som han vil.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kravet er at du inngår en kontrakt med et nytt sosialpolitisk superkontor, ifølge planen til Arbeiderpartiets rettferdighetsutvalg. Utvalget er ledet av Bjarne Håkon Hanssen.

- Vi kommer ikke tilbake til gode gamle dager hvis vi ikke har en sosialpolitisk plattform å stå på. Det er helt nødvendig for å vinne tilbake velgerne, sier Ap's sosialpolitiske talsmann Bjarne Håkon Hanssen til Dagbladet.

Etter Ap's smertelige valgnederlag i fjor høst fikk Hanssen ansvar for å lede Ap's arbeidsgruppe for sosial rettferdighet. Målet var å gjenoppbygge partiets troverdighet i sosialpolitikken. Nå legger Hanssen fram resultatet.

Rettigheter

  • Ap-utvalget vil innføre en såkalt kvalifiseringsrett, som innebærer at alle kan forlange utdanning eller arbeid.
  • De som ønsker å bruke denne retten, skal inngå en velferdskontrakt som skal sikre dem utdanning/arbeid og en fast årslønn på om lag 120000 kroner - uansett om de arbeider full tid eller bare to dager per uke. Beløpet bygger på Statens institutt for samfunnsforsknings (SIFOs) livsoppholdsbudsjett.
  • Det opprettes et nytt velferdskontor som erstatter Aetat, trygdekontor og sosialkontor. Dette nye superkontoret får ansvaret for å skreddersy opplegg for hver enkelt. Velferdskontoret påser at begge parter overholder velferdskontrakten.

Dette trenger vi

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) mener en person trenger en inntekt på omlag 120.00 kroner per år for å ha en ekseptabel minstestandard. Dette ligger til grunn for Aps rettferdighets-utvalg. Utgifter per måned:
Mat, drikke, husholdning 1.880,-
Klær, sko 580,-
Helse og hygiene 340,-
Lek og fritid 560,-
Reiseutgifter 470,-
Møbler 50,-
Telefon, media,div.fritidsart. 840,-
Bolig og brensel 5.000,-
Sum 9.920,-

Totalt ca. 10.000 kr per måned, eller 120.000 kroner per år

- Vi kan ikke forlange det samme av en stoffmisbruker som av en fullt arbeidsfør ungdom. Det betyr at vi må kreve at noen må gå i full jobb, mens andre må arbeide mindre, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Forslaget gjelder alle som mottar økonomisk sosialhjelp, arbeidsledige, uførepensjonister, enslige forsørgere og mottakere av attføringspenger.

De som nekter å inngå velferdskontrakter, må ta til takke med dagens sosialhjelpssatser, som er vesentlig lavere.

Bjarne Håkon Hanssen vil ikke sette noen tidsrammer for kontraktenes varighet. Han avviser at dette er en gavepakke til folk som måtte ønske å utnytte et slikt system.

- Ethvert system må tøre å ha et positivt menneskesyn. Det kan godt være at det finnes muligheter for å utnytte systemet, men det velger jeg å se gjennom fingrene med. Dette er en viktig og nødvendig omlegging av hele politikken, sier Hanssen.

- Ikke høyredreining

Han avviser at den individfokuserte reformen er en høyredreining av Ap's politikk.

- Dette er en universell rettighet som skal gjelde alle. Jeg kan tenke meg dette blir godt mottatt i deler av KrFs rekker, i tillegg til i SV og Senterpartiet, sier han.

Men Hanssen har ingen formening om hvor mye denne sosialpolitiske revolusjonen vil koste.

- Jeg kan ikke komme med noe anslag nå, men vi er forberedt på at det vil føre til økte utgifter i begynnelsen. Deretter vil kostnadene gå ned og stabilisere seg på et lavere nivå, sier Hanssen til Dagbladet.

Forslaget overleveres i helga til Jens Stoltenberg og programkomiteen.

NYSATSING: - Ap vil hindre fattigdom, ikke gjøre det lettere å være fattig, sier Ap's sosialpolitiske talsmann Bjarne Håkon Hanssen.