MER TIL POLITIET: Justiskomiteens leder Lene Vågslid foreslår på vegne av Arbeiderpartiet at politiet skal få 410 millioner kroner mer neste år enn regjeringen vil i forslaget til statsbudsjett for 2019. Her under en spørretime i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix.
MER TIL POLITIET: Justiskomiteens leder Lene Vågslid foreslår på vegne av Arbeiderpartiet at politiet skal få 410 millioner kroner mer neste år enn regjeringen vil i forslaget til statsbudsjett for 2019. Her under en spørretime i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix.Vis mer

Vil gi 410 millioner ekstra til politiet

Justiskomiteens leder Lene Vågslid (Ap) forventer at KrF står på gammel avtale.

Arbeiderpartiet legger nå 410 millioner kroner ekstra på bordet til politi og lensmenn neste år i tillegg til de 1 327 millionene regjeringen vil øke politibudsjettet med.

20,3 milliarder kroner totalt er regjeringens samlede bevilgningsforslag til politiet for 2019.

Justiskomiteen kommer etter planen med sin innstilling til politibevilgninger 27. november, og Stortinget skal banke gjennom den endelige bevilgningen 4. desember.

- Politibudsjettet for neste år er underfinansiert. Regjeringens forslag til økning låses til andre formål enn til den daglige drift av politidistriktene. Jeg synes synd på politimesterne som får pålegg å gjøre mer for mindre penger til neste år dersom dette forslaget blir vedtatt.

- Konsekvensene vil bli nedbemanning og lengre køer for ofre for kriminalitet. Mange har allerede vente lenge på å få en straffesak avklart. Folk vil få svekket rettsikkerhet, sier justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Lene Vågslid, til Dagbladet.

- Aldri vært mer vrede

Hun er leder i justiskomiteen på Stortinget, har sittet i den komiteen i fem år, og hevder det aldri har vært så samlet vrede og oppgitthet blant de fire store politiorganisasjonene om spriket mellom ambisjoner og penger: Politiets Fellesforbund, Norges Politilederlag, Politijuristene og NTL Politiet.

De 410 millionene ekstra til politi og lensmannsetaten er øremerket i skarpe underposter:

- 340 millioner til politidistriktene for å styrke deres fri handlingsrom og ordinær drift.Fritt handlingsrom med to streker under bemanning og drift.

- 49 millioner til etterforskning og påtale.

- 11 millioner til å styrke barnehusene.

- 5 millioner til Økokrim og innsatsen mot økonomisk kriminalitet.

- 5 millioner til å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Justiskomiteens leder var med Oslo-politiet på utegående patrulje en vanlig tirsdagskveld for kort tid siden.

- Færre til oppdrag i felt

- Flere av politifolkene jeg pratet med da, noen med 20 års erfaring fra politiet i Oslo, nevnte uavhengig av hverandre at det var færre kolleger enn før til oppdrag i felt. I tillegg pekte de på et langt mer sammensatt og komplekst kriminalitetsbilde.

- Er det ikke lettvint og uforpliktende å love mer penger nå som KrF har valgt å støtte regjeringen ?

- Nei, fordi jeg forventer at KrF fremdeles står for at politireformen ikke skal være noen sparereform slik vi var enige om i forliket. Jeg forventer at KrF fortsatt blir en pådriver overfor regjeringspartiene i denne saken. Det er mange av oss på Stortinget som hilser velkommen endringer i politiet i en tid med skiftende utfordringer i samfunnet forøvrig. Men det koster, og da må det følge med penger til drift, sier Lene Vågslid til Dagbladet