Vil gjøre Hagen til president

Carl I. Hagen skal tilbys vervet som stortingspresident, og Frp skal få betydelig innflytelse gjennom en politisk avtale. Deretter kan Høyre danne regjering med KrF og Venstre. Dette er innholdet i en hemmelig regjeringsstrategi Høyre er i ferd med å utarbeide.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I all hemmelighet har Høyre begynt å meisle ut en strategi for å komme i regjeringsposisjon. Dagbladet får bekreftet fra sentralt hold i partiet at de gode meningsmålingene har ført til at strategene i partiet allerede har begynt å forberede seg på en regjeringsdannelse etter valget.

KrF og Fremskrittspartiet er nøkkelpartier for at Høyre skal komme i regjering. Meningsmålinger i mange måneder har vist at disse tre partiene ligger an til å få flertall ved stortingsvalget.

Utfordringen blir å få Carl I. Hagen til å godta at Frp ikke får være med i regjeringen, men likevel være positiv til en borgerlig regjering.

Sjarmere KrF

Høyre har lenge jobbet aktivt for å bedre forholdet til KrF. Etter Bondevik-regjeringens fall var det isfront mellom Kjell Magne Bondevik og Jan Petersen. Det var ved Høyres hjelp i gasskraftsaken at Stoltenberg kom til makten.

Gradvis og planmessig har forholdet mellom Bondevik og Petersen blitt reparert. De to - som for øvrig begge bor i Oppegård - snakker ofte sammen, og samtalene mellom dem skal ha blitt mer konkrete den siste tida.

Offisielt holder Bondevik knallhardt på sentrumsalternativet, men meningsmålingene viser at dette neppe blir aktuelt. Denne våren har også vist store sprekkdannelser i sentrum.

Dermed er det liten tvil om at Bondevik bruker like mye tankevirksomhet på et mulig regjeringsprosjekt med Høyre - og Venstre, hvis de kommer over sperregrensen.

- Tonen mellom dem var jo på et lavmål etter regjeringsskiftet. Nå er det en langt mer positiv tone, sier en kilde.

Dagbladet får også opplyst fra flere hold at Høyre- og KrF-representanter i de ulike komiteene på Stortinget snakker mer sammen enn før. Fra Høyres side er dette en bevisst strategi for å bedre forholdet mellom de to partiene.

Frp-lokkemat

KrF og Kjell Magne Bondevik har slått ettertrykkelig fast at regjeringssamarbeid med Frp ikke kommer på tale. Høyre har også langt på vei utelukket et slikt samarbeid. Samtidig er Høyre og KrF fullstendig klar over at de trenger Fremskrittspartiet som et støtteparti.

Høyres strategi går ut på at KrF, Venstre og Frp skal inviteres til samtaler om ny regjering etter at valgresultatet er klart. Da vil det raskt bli klart at Frp ikke kan sitte i den nye regjeringen. Men Høyre vil tilby Frp en feit avtale som sikrer partiet sterk innflytelse og viktige posisjoner.

Strategene i Høyre mener saker som omlegging av folketrygden, endring av skatte- og avgiftspolitikken og andre såkalte strukturtiltak kan egne seg for slike avtaler.

Bondevik-regjeringen inngikk en avtale med Frp og Høyre om kontantstøtten. Dette er en avtale som har passet Carl I. Hagen godt.

I tillegg til politisk innflytelse mener Høyre det vil være naturlig å tilby Carl I. Hagen og Frp Stortingets fremste og landets nest fremste verv:

Presidentskapet.

Hagen har lenge ivret for at Frp skal bli et «seriøst» parti, og presidentvervet vil bidra til dette.

KrF-dilemma

KrF-ledelsen skal være fullstendig klar over planene i Høyre. KrF ønsker å komme tilbake i regjering selv om en ny sentrumsregjering ikke blir mulig.

Dagbladet kjenner til at en slik situasjon allerede er drøftet i KrF-ledelsen.

Det er imidlertid stor skepsis til å gå alene i regjering med Høyre. Spesielt hvis Høyre blir vesentlig større enn KrF. Bondevik & co setter derfor i første omgang sin lit til at Venstre klarer å komme seg over sperregrensen og på ny får en stortingsgruppe.