Vil granske Røkkes krumspring

Tore Lindholt i Folketrygdfondet vil ha en offentlig gransking av Kjell Inge Røkke og Aker RGI. Ifølge Oslo skifterett har det aldri tidligere skjedd med et børsnotert selskap. Folketrygdfondet avviser blankt Aker RGIs egenoppnevnte gransking.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

PRESSET RØKKE: Det kan gå mot offentlig gransking av Kjell Inge Røkke og Aker RGI.

Det hersker nå full krig mellom Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten i Aker RGI og Folketrygdfondets Tore Lindholt etter at konflikten mellom de to partene ble trappet opp flere hakk i går.

I går formiddag lanserte konsernsjef Bjørn Rune Gjelsten i Aker RGI selskapets svar på Folketrygdfondets påstander om selskapet og hovedaksjonær Kjell Inge Røkke. På generalforsamlingen i Aker RGI for tre uker siden, fremmet Folketrygdfondets sjef, Tore Lindholt, alvorlige anklager om at Kjell Inge Røkke og selskapets ledelse har begått flere alvorlige lovbrudd på bekostning av minoritetsaksjonærene i selskapet.

- Etter en lang dialog med Folketrygdfondet har vi besluttet at det skal foretas en uavhengig vurdering av transaksjonene for å bringe på det rene om det er grunnlag for påstandene, sa Gjelsten.
Styret i Aker RGI har oppnevnt Borger A. Lenth, som er formann i bedriftsforsamlingen i Aker RGI, samt statsautorisert revisor Finn Berg Jacobsen i Arthur Andersen & Co til å gjennomføre vurderingen. De skal særlig se på om restruktureringen av Norway Seafoods i fjor høst og Aker RGIs kjøp av Røkkes private investeringer i august i år strider mot minoritetsaksjonærenes interesser.

Uforstående

Som leder av bedriftsforsamlingen i Aker RGI har Borger A. Lenth stilt seg bak de mest sentrale punktene i Folketrygdfondets kritikk, seinest da han satt på podiet under generalforsamlingen for tre uker siden, men Gjelsten stilte seg likevel helt uforstående til kritiske spørsmål om Lenths habilitet.

Finn Berg Jacobsen i Arthur Andersen har ikke hatt noe engasjement for Aker RGI, men det store revisjons- og rådgivningsselskapet Arthur Andersen & Co har i mange år vært Orklas revisor. Som kjent er det nære bånd mellom Orklas Jens P. Heyerdahl og Kjell Inge Røkke. Formelt kan dette imidlertid neppe lastes verken Aker RGI eller Arthur Andersen & Co.

Dagbladet forsøkte i går å få en kommentar fra Borger A. Lenth til hvorfor han vil stille som gransker av spørsmål han allerede har stilt seg bak, men lyktes ikke å nå ham.

Avvist blankt

Etter det Dagbladet får vite, ble Aker RGIs forslag fremmet under et møte mellom Aker RGIs styremedlem, Bjørn Flatgaard, og Folketrygdfondets styreleder, Bjørg Ven, i forrige uke, men ble blankt avvist.

Tore Lindholt i Folketrygdfondet sier dette om Aker RGIs egenoppnevnte gransking:

- Vi er blitt presentert for et forslag som vi fant høyst utilfredsstillende, både som følge av mandatets form, men også fordi bedriftsforsamlingens formann, som ellers er en utmerket person, ikke har den uavhengighet som er sterkt ønskelig i en sak som dette. Vi har ønsket en undersøkelse som innebærer en grundig realitetsvurdering, gjennomført av uavhengige og kompetente personer.

Det som for oss er viktig å oppnå er at det skal bli etablert ryddige forhold i aksjemarkedet og at det ikke skal bli behov for å stille spørsmål om forfordeling av minoritetsaksjonærer på nytt.

Frykt i Aker

- Når Aker RGI velger et slikt opplegg framfor det vi har foreslått, er det vanskelig å se annet enn at de må føle frykt for hva som vil framkomme i en uavhengig og grundig undersøkelse. Vi vil nå gjøre de nødvendige forberedelsene med sikte på å få iverksatt en offentlig gransking etter aksjeloven, sier Lindholt.

For å kunne fremme et forslag om slik gransking, må Lindholt ha 10 prosent av aksjene i Aker RGI bak seg. Det regner Lindholt med at han vil få.

I et intervju med Dagens Næringsliv har konsernsjef Åge Korsvold i Storebrand allerede signalisert at Storebrand vil stille seg bak et krav om gransking. Til sammen representerer de to nær seks prosent av aksjene i Aker RGI. Lindholt regner med å få tilstrekkelig støtte til å kunne fremme krav om offentlig gransking ved Oslo skifterett.

Historisk

En ekstraordinær gransking etter aksjeloven vil i aller høyeste grad være nettopp det - ekstraordinær.

- Såvidt meg bekjent har det aldri skjedd tidligere at et så stort og børsnotert selskap er blitt gjenstand for en ekstraordinær gransking i henhold til aksjeloven, sier Tor Allstrin, dommerfullmektig ved Oslo skifterett.
Han forteller at også i forhold til mindre selskaper er slike granskinger uvanlige, men at det kommer inn et par krav i året om ekstraordinær gransking.

- Etter at et slikt krav fremmes, vil det bli en vurdering av om lovens vilkår til gransking er oppfylt, samt en vurdering av om det er rimelig grunn til å følge anmodningen, sier Allstrin.

Informasjonssjef Per Eikrem opplyste i går at verken styreformann og hovedaksjonær Kjell Inge Røkke eller Bjørn Rune Gjelsten foreløpig vil kommentere Lindholts krav om en offentlig gransking.