PRESSEKONFERANSE: Advokat Geir Lippestad og de andre forsvarerne til Anders Behring Breivik, Vibeke Hein Bæra, Tord Jordet og Odd Ivar Grøn, holdt pressekonferanse på Vålstua gård der Breivik bodde den siste tida før terrorangrepet. Foto: Sindre Granly Meldalen
PRESSEKONFERANSE: Advokat Geir Lippestad og de andre forsvarerne til Anders Behring Breivik, Vibeke Hein Bæra, Tord Jordet og Odd Ivar Grøn, holdt pressekonferanse på Vålstua gård der Breivik bodde den siste tida før terrorangrepet. Foto: Sindre Granly MeldalenVis mer

Vil granske sikkerheten på Utøya

Anders Behring Breiviks forsvarere la fram sin forsvarsstrategi på terrorgården i Åsta.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

VÅLSTUA (Dagbladet): - Vi vil snu hver stein i denne saken for å se hva som kan være til fordel for vår klient. Det er vår oppgave som forsvarere, sa advokat Geir Lippestad da han møtte pressen ved Vålstua gård, der terroristen Anders Behring Breivik bodde og produserte bomba som gikk av i regjeringskvartalet 22. juli.

Lippestad la da fram det de mener er det viktigste i saken nå, fra forsvarernes ståsted. Forsvarerne ser nå på det de kaller radikaliseringsfaktorer, som formet Breivik som person, og mulighetsrom for terrorhandlingene. De mener det er snakk om fem momenter i førstnevnte kategori og fire i sistnevnte som er viktige.

Radikaliseringsfaktorer: 1. - Trakassert for meningene sine
- Siktede selv har forklart at han var interessert i å jobbe for sin sak med demokratiske virkemidler. Han var medlem i et demokratisk parti, men han følte det var umulig å komme til orde med sine synspunkter, altså motstand mot multikulturalisme og islam. Han sier han ble trakassert og mobbet da han ønsket å snakke om det, sier Lippestad.

2. Lukkede fora
- Nettsteder og lukkede informasjonskanaler har hatt en betydning for ham. Det er helt klart at det i Norge i dag er nettsteder hvor man, helt uten innsyn fra andre og uten kontroll, kan utvikle ideer og teorier, som på sikt kan forsterke seg ved at man bekrefter hverandres synspunkter. Han har vært mye i kontakt med denne typen nettsider, og det har vært medvirkende til å utvikle ham til den personen han ble, sier Lippestad.

3. Ideologisk påvirkning
- Vi jobber med å se om det er andre som har vært ideologisk bærende for hans meningsslutninger. Vi ser på om det er andre personer eller organisasjoner som har påvirket ham.

4. Spill
- Det er ingen tvil om at han har vært veldig opptatt av spillverdenen og det er viktig for oss å se hva slags påvirkning det har hatt, sier Lippestad.
Breivik har blant annet spilt mye World of Warcraft, og i avhør bruker han begrep som er inspirert av dataspill.

5. Voldsepisoder
- Han har opplevd en del voldsepisoder opp gjennom ungdomsårene, og det er viktig å se på hvordan det har formet ham, sier Lippestad.
Breivik har i sitt manifest beskrevet flere overfall og overfallsforsøk angivelig utført av innvandrerungdommer.

Lippestad understreket at det er viktig at radikaliseringsfaktorene ses opp mot den sakkyndige vurderingen av Breiviks syke, som fortsatt ikke foreligger.

- Det er slik at det er overrepresentasjon av skjerpende omstendigheter i denne saken, det ville vært rart av meg å si noe annet. Men det er vår oppgave å se på også det som kan tale i en annen retning. Den sakkyndige rapporten vil være viktig av vektingen av argumentene vi har lagt fram i dag.

Mulighetsrom: Forsvaret til Breivik vil også legge vekt på det de kaller «mulighetsrom».

1. Levde et mistenkelig liv
- Vi ser på hvorfor han ikke ble oppdaget tidligere, og på hva det var som gjorde at han ikke ble stoppet. Han levde riktignok et tilbaketrukket liv, men det har vært ting ved hans livsførsel som etter vår oppfating gjør at man kunnet fattet mistanke sier Geir Lippestad.
- Han var engstelig for å bli oppdaget fordi han mente han hadde lagt ut det han selv kaller flagg som gjorde at han kunne bli oppdaget.

Han peker på at Breivik har kjøpt utstyr og materiell, han har vært på en av PSTs lister, som gjør at man kan fatte mistanke.

- Han har levd de siste ni år helt uten selvangivelse og andre offentlige dokumenter som de fleste av oss er opptatt av, sier Lippestad.

2. Sikkerheten i regjeringskvartalet
- Vi ser på sikkerheten rundt først og fremst regjeringskvartalet. Siktede var selv svært overrasket over at han kunne kjøre en stor bil fram til Norges viktigste terrormål og gå der i fullt kamputstyr uten å bli stoppet, seir han.

3. Politiets responstid:
- Videre er vi opptatt av responstid og organisering av den aksjonen som skjedde fra politiets side, etter at bomben er gått av. Det er særlig responstiden opp mot Utøya vi har vært opptatt av. Vi ser på organiseringen, hvilken mulighet han hatt til å utføre handlingen. Han sier selv at han var overrasket over at han kunne utføre den grusomme handlingen på Utøya i over en time, sier Lippestad.

4. AUFs sikkerhet:
- Vi er også opptatt av sikkerheten til ansvarlig arrangør på Utøya. Det er klart at AUF også er en del av responstiden og vår vurdering rundt det. Vi tenker på ansvarslinjer, sikkerhet og muligheter for evakuering fra øya, hva slags terrorvurdering forelå på forhånd, sier Lippestad, som presiserer at de ikke er opptatt av enkeltpersoner.