Vil ha avklaring om tvangsbruk

STAVANGER (Dagbladet): De ulovlige tvangstiltakene som Haugesund kommune brukte overfor en autistisk kvinne, er fortsatt i bruk flere steder i landet. Statens helsetilsyn hevder tvangsbruken er faglig forsvarlig. At tiltakene er ulovlige, blir dermed mindre viktig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rettssikkerhet for de svakeste

- Tvangsbruk er forbudt, og det er på høy tid vi får en avklaring på dette området. Dette er vanskelige saker for oss å vurdere, sier underdirektør Sylvi Storaas i Statens helsetilsyn til Dagbladet.

- Dette kan være vanskelig å skjønne, men hva skulle vi gjort alternativt hvis vi stoppet behandlingen? spør Storaas.
Tvangsbruken i Haugesund kom i søkelyset etter at hjelpepleier Elisabeth Enerstvedt gikk til arbeidsrettssak mot Haugesund kommune. Hjelpepleieren nektet, men ble pålagt av arbeidsgiveren å delta i tvangstiltak overfor en autistist. Onsdag ga retten Enerstvedt medhold.

Stadfester fakta

Haugesund kommune vil gå gjennom dommen og ta stilling til en eventuell anke.
Storaas mener det ikke er oppsiktsvekkende at Stavanger byrett slår fast at tvangstiltakene er ulovlige. Det er bare stadfesting av fakta.

Så lenge den nye loven om bruk av tvang i behandlingen av psykisk utviklingshemmede fortsatt ikke er trådt i kraft, mener underdirektøren at de ikke har annet enn de faglige vurderingene å holde seg til.
- Vi kritiserte opplegget i Haugesund fordi vi mente behandlingen inneholdt elementer som var integritetskrenkende. Siden Statens helsetilsyn mente behandlingen var forsvarlig, har ikke Fylkeslegen i Rogaland hatt grunnlag for å følge opp, sier fylkeslege Geir Sverre Braut.

Allerede i mars 1994 reagerte nemlig fylkeslegen kraftig på de tvangstiltakene som var satt i verk overfor den autistiske kvinnen i Haugesund. Flere ganger ble det understreket at dette var ulovlig. På oppfordring fra fylkeslegen la Helsetilsynet saken fram for Riksadvokaten.

Ble henlagt

Brevet ble sendt Statsadvokaten i Rogaland. I juni 1995 bestemte statsadvokaten at saken skulle henlegges fordi han ikke fant rimelig grunn til å undersøke om det forelå straffbare forhold.

Et par måneder seinere konkluderte en gruppe sakkyndige oppnevnt av Helsetilsynet at tvangstiltakene i Haugesund ikke var faglig uforsvarlige.
I et brev til Fylkeslegen i Rogaland i desember 1995 slår Helsetilsynet fast at det kunne vært aktuelt å ta rettslige skritt mot de ansvarlige for behandlingen dersom tvangsbruken ikke hadde vært faglig forsvarlig.

FIKK MEDHOLD: Tvangsbruken i Haugesund kom i søkelyset etter at hjelpepleier Elisabeth Enerstvedt gikk til arbeidsrettssak mot Haugesund kommune. Hun nektet å delta i tvangtiltak pålagt av arbeidsgiveren.