VIL HA NY SAK: Veronica og Per Orderud setter sin lit til at nye opplysninger i trippeldrapssaken vil føre til en gjennopptakelse. Magasinet var med ekteparet på helgepermisjon på Orderud gård. Alle foto: Jørn H. Moen
VIL HA NY SAK: Veronica og Per Orderud setter sin lit til at nye opplysninger i trippeldrapssaken vil føre til en gjennopptakelse. Magasinet var med ekteparet på helgepermisjon på Orderud gård. Alle foto: Jørn H. MoenVis mer

Vil ha e-innsyn

E-rapporter kan kaste nytt lys over trippeldrapene på Orderud for 15 år siden, mener advokat Frode Sulland.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi ser det som mest sannsynlig at Anne Orderud Paust var hovedmotivet for drapene på henne og foreldrene Marie og Kristian Orderud. Motivet for dette kan ha bakgrunn i jobben hennes. Derfor har vi bedt om innsyn i eventuelle etterretningsrapporter, sier advokat Frode Sulland, Veronica Orderuds forsvarer.

Anne Orderud Paust, Per Orderuds storesøster, var sekretær for forsvarsministeren. Den gang, for 15 år siden, het han Dag Jostein Fjærvoll. Nå vil Sulland ha klarhet i om Orderud Paust også kan ha hatt andre roller. Utover det vil han ikke si så mye mer.

- En ting er hvordan rollen hennes faktisk var, noe annet er hvordan den ble oppfattet. Men dette er et av sporene som Gjenopptakelseskommisjonen bør ettergå, sier Sulland, og fortsetter:

- Vi har fått svar fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og EOS-utvalget som vi ikke fullt ut er fornøyd med. Men for private er det vanskelig å bedrive god etterforskning, få innsyn i offentlige organer og vitnemål fra folk som kan ha informasjon.

- Redde vitner
Han sier Kommisjonen kan få opplysninger ved å tilby folk anonymitet, såkalt vitnebeskyttelse.

- Vi har møtt folk som er redde og ikke vil forklare seg. Det i seg selv tyder på at det er mange som ikke er avhørt, og at de har informasjon de er bekymret for å gå ut med. Vi har ingen mulighet til å snakke med folk som ikke vil prate med oss. Dessuten kan vi ikke omtale personer og miljøer i for stor grad, da er vi redd de vil lukke seg, sier han.

Siden 2006 har privatetterforsker Tore Sandberg jobbet med å få gjenopptatt Orderud-saken, i tett samarbeid med blant andre Sulland.

Lørdag skrev Magasinet om Per og Veronica Orderud som snart er ferdigsonet og regner med å være tilbake på gården før jul. Magasinet skrev også om nye funn Sandberg og Sulland vil presentere for Gjenopptakelseskommisjonen før sommeren. Mange spor er tilknyttet det eksjugoslaviske miljøet.

- Drapene ble begått i ei tid da det var en opphetet situasjon på Balkan. Vi har ønsket å finne ut mer om det, sier Sulland.

I NRKs Brennpunkt i 2009 ble det framsatt påstander om at både Anne Orderud Paust og ektemannen Per Paust hadde hemmelige kontakter og oppgaver knyttet til krigen på Balkan med forgreininger tilknyttet jugoslavisk mafia i Oslo. Opplysningene ble gransket av Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget), som i 2010 konkluderte med at materialet ikke var holdbart.

Denne konklusjonen har ikke advokat Sulland og privatetterforsker Sandberg slått seg til ro med.

Nye momenter
Da Per og Veronica Orderud ble dømt for medvirkning til trippeldrapet i Eidsivating lagmannsrett i 2002 var gårdstvisten om Orderud gård sett på som hovedmotiv.

- I gjenopptakelsesbegjæringen trekker vi fram nye momenter som til sammen danner en helhet. Kommisjonen må etterforske tre uoppklarte drap, og vi må få dem til å foreta grundige etterforskningsskritt knyttet direkte til drapshandlingen. I dag kan vi ikke vite om en påstått medvirkning har direkte sammenheng med drapshandlingen, påpeker Sulland.

 ØKONOMISKE BEGRENSNINGER: Først når begjæringen er sendt inn vil vi kunne be om en ny forsvareroppnevnelse, sier Frode Sulland, Veronica Orderuds advokat. Her sammen med ekteparet Orderud og privatetterforsker Tore Sandberg under et møte om gjenopptakelsessaken.
ØKONOMISKE BEGRENSNINGER: Først når begjæringen er sendt inn vil vi kunne be om en ny forsvareroppnevnelse, sier Frode Sulland, Veronica Orderuds advokat. Her sammen med ekteparet Orderud og privatetterforsker Tore Sandberg under et møte om gjenopptakelsessaken. Vis mer

I 1998 ble Anne Orderud Paust og Per Paust utsatt for to attentatforsøk. Disse ble aldri oppklart.

- Vi har også bedt om innsyn i denne etterforskningen, for det er klart det ligger mye ugjort her også. Men i hovedsak har vi konsentrert oss om opplysninger direkte tilknyttet drapene, og til hendelser i tiden etterpå.

Ifølge Sulland ble den første gjenopptakelsesbegjæringen trukket for å hindre at kommisjonen traff en beslutning før alle bevis var innhentet.

- Det var særlig viktig fordi en dom som denne er basert på indisier, sier han.

- Spekulasjoner
Advokaten mener det går ei linje fra attentatene på ekteparet Orderud Paust til ulike hendelser før trippeldrapet.

Sulland understreker at det grunnleggende i denne saken er at Per og Veronica er dømt for medvirkning, og mener dommen er basert på antakelser og spekulasjoner rundt gårdstvisten.

- Orderudsaken har tatt 15 år av Per og Veronicas liv. For meg har den også vært svært belastende fordi vi ennå ikke har fått til en gjenopptakelse. Vi kan ikke leve med denne dommen, sier Sulland.

- Justismord
- Jeg er også rystet over at påtalemyndigheten synes det er greit med en uoppklart trippeldrapssak. Selv om Per og Veronica ble dømt for medvirkning burde de ha fortsatt etterforskningen med full styrke.

- Her kan det dreie seg om justismord. Det er et scenario hvor vi bør gjøre alt vi kan for å rydde opp i et feilgrep.

SNART FRI: Ekteparet Orderud håper på løslatelse før jul. Da vil de flytte tilbake til Orderud gård.
SNART FRI: Ekteparet Orderud håper på løslatelse før jul. Da vil de flytte tilbake til Orderud gård. Vis mer