Vil ha egen sikkerhets-statsråd

- Dårlig sikkerhet truer norske liv, sier beredskapsdirektør Helen Bøsterud. Nå vil hun ha en egen statsråd for sikkerhet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Beredskapen i det norske samfunn er for dårlig organisert, og situasjonen er så alvorlig at liv og helse kan være unødvensig truet, sier direktør Helen Bøsterud i Direktoratet for sivilt beredskap i Dagsavisen i dag.

Hun tar nå til orde for å samle sikkerhetsplanleggingen i et nytt innenriksdepartement.

Bøsterud mener at beredskapsplaner mangler, og hun etterlyser en føre-var-tankegang hos politikerne:

- Det må for eksempel vurderes om det er lurt å sende farlig gods gjennom et av landets mest tettbefolkede områder. Slike vurderinger må skje før en beslutter å sende farlig trafikk gjennom området, sier Bøsterud.

Hun foreslår at en egen statsråd bør få det overordnede ansvaret for all sikkerhetsplanlegging og utarbeiding av beredskapsplaner. Dette vil gjøre det lettere å stille regjeringen til ansvar for sikkerheten i samfunnet, mener Bøsterud. Bøsterud er medlem av det regjeringsoppnevnte Sårbarhetsutvalget, eller Sikkerhetsutvalget, som ledes av Kåre Willoch. Utvalget skal blant annet vurdere risikoen for og beredskapen ved ulykker og naturkatastrofer, vurdere trusselbildet og komme med forslag til forbedringstiltak.

- Bøsteruds forslag er en god ide. Det er en bred oppfatning i utvalget at spredningen av beredskap og sikkerhet på en rekke departementer er uheldig. Det fører til at både fokus og organiseringen blir for dårlig, sier Willoch til Dagsavisen.

Bøsterud blåser liv i et gammelt forslag som tidligere ble reist i forbindelse med omorganiseringen av Justisdepartementet. Hun mener dagens planer er gått ut på dato fordi ny informasjonsteknologi har gjort at vi organiserer samfunnet annerledes.

- Situasjonen er uholdbar fordi erfaringene etter tragediene de siste måendene har vist at mi må ta vare på erfaringene og systematisk videreføre dem. Jeg ønsker å begrense skadeomfanget av kommende ulykker, sier Bøsterud.