STØTTER SV-FORSLAG: Geir Bekkevold sitter i familie- og kulturkomiteen for KrF.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
STØTTER SV-FORSLAG: Geir Bekkevold sitter i familie- og kulturkomiteen for KrF. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpixVis mer

Krf går sammen med SV om barnevernsforslag:

Vil ha færre barn ut på anbud

KrF gir et siste spark mot regjeringen i Stortinget før de starter regjeringsforhandlinger etter nyttår. - Vi kan ikke slutte med politikk selv om vi sonderer, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

Mandag ettermiddag behandler Stortinget en rekke forslag fra SV om begrensninger i markedet for barneverntjenester. De fleste er ventet å falle, men KrF støtter et forslag om å be regjeringen sørge for tiltak som skal redusere enkeltkjøp av institusjonsplasser i barnevernet.

Dermed blir det flertall mot regjeringen.

- Praksisen med enkeltkjøp har virkelig vokst i antall. Vi er bekymret for kvaliteten, fordi det ofte er pris som avgjør, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til Dagbladet.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) deler ikke bekymringen til KrF og SV.

- Vi har sett en utvikling hvor flere barn med særskilte behov trenger tilrettelagte og omfattende tiltak. Bufetat har god oversikt over tilbudet til leverandørene, og kan med dette i stor grad matche barn og tiltak, skriver hun i en e-post til Dagbladet.

Bekkevold: - Vi kan ikke slutte med politikk

For øyeblikket sonderer KrF om å gå inn i Solberg-regjeringen. Partiet har varslet regjeringspartiene om at de kommer til å støtte SVs forslag.

- Kan det få konsekvenser for sonderingene når dere nok en gang blir med på et vedtak mot regjeringen?

- Nei. Vi kan ikke slutte med politikk selv om vi sonderer. Dette handler om de mest sårbare i samfunnet, og da må det være forståelse i regjeringspartiene for at KrF følger sin primærpolitikk selv om det foregår sonderinger, sier Bekkevold.

Nylig kom det voldsomme reaksjoner fra Frp da KrF midt i budsjettinnspurten valgte å gå sammen med opposisjonen for å stoppe ordningen med at man kan kjøpe mer vin på taxfree hvis man ikke kjøper tobakk. Bekkevold tror ikke dette forslaget vil være like kontroversielt.

- Det kom veldige reaksjoner på dette med to flasker vin, men det var nok mer en symbolsak for Frp, sier han.

Forening: - Nedverdigende

Nestleder Thomas Johansen i Landsforeningen for barnevernsbarn er glad for at forslaget fra SV får flertall. Han har selv bakgrunn fra barnevernet, og jobber i dag i det kommunale barnevernet.

- Vi får flere og flere tilbakemeldinger om dette. De som har erfaringer med enetiltak hvor de har vært gjenstand for slike enkeltkjøp, sier at det er problematisk, sier Johansen til Dagbladet.

- Det kan føles nedverdigende, rett og slett. Det var én som sa at «det blir satt en pris på hodet mitt uansett». Det oppleves sånn at det offentlige er interessert i hvor mye du kan koste, og det gjør at utenforskapet man føler forsterkes, fortsetter han.

Foreningen stiller spørsmålstegn ved om oppfølgingen blir god nok ved bruk av enkeltkjøp, og er bekymret for at barna ikke får stabiliteten de trenger.

Johansen mener også at det blir vanskeligere å fjerne stigmaet knyttet til å være barnevernsbarn når man blir plassert i enetiltak.

- Hvis du hører om en ungdom som må bo i et hus med fire voksne fordi de har så mye utfordringer, hva tenker du da? Man får et stempel på seg, sier Johansen.

SV: - Dypt uetisk

SV reagerer spesielt på måten enkeltkjøpene gjøres på.

- I dag settes sårbare barn enkeltvis ut på anbud. Man sender ut detaljerte beskrivelser av barna og familiene deres til leverandører som skal by på barnet. Dette er veldig sensitiv informasjon. SV mener at det er dypt uetisk, sier forslagsstiller Freddy André Øvstegård (SV) til Dagbladet.

FORSLAGSSTILLER: Freddy Øvstegård (SV) står bak forslaget som får flertall.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
FORSLAGSSTILLER: Freddy Øvstegård (SV) står bak forslaget som får flertall. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer

I stedet ønsker SV at man inngår mer langsiktige avtaler med ideelle aktører, eller at det offentlige sørger for plassene selv.

- Det er nesten umulig for de ideelle aktørene å være med i en sånn konkurranse. Det er noen store kommersielle som har et anbudsapparat som er i stand til å by på denne måten. Derfor går mesteparten av enkeltkjøpene til dem, sier Øvstegård.

Helleland er uenig i beskrivelsen fra Øvstegård.

- Ved offentlig kunngjøring av konkurranser gis det ingen informasjon om enkeltbarn. Det er først når Bufetat har matchet barn og mulig tiltak, at tiltaket får informasjon om barnets behov. I praksis er det ofte kun ett tiltak som kontaktes, skriver hun.

Mener anbud øker byråkratiet

Også Asbjørn Sagstad fra Ideelt barnevernsforum er skeptisk til enkeltkjøpene.

- Halvparten av plassene som kjøpes som enkeltkjøp er akuttplasser. Dette er plasser som må skaffes til veie på kort varsel, og da er vi urolige for kvalitetssikringen, sier Sagstad til Dagbladet.

Han mener dessuten at alle enkeltkjøpene bidrar til økt byråkratisering.

- Det er ressurskrevende å kjøre konkurranser på dette. Bufetat skal utarbeide og sende ut oppdragsbeskrivelser, få inn tilbud , gjøre vurderinger, forhandle og følge opp avtalene. Vi stiller spørsmål ved om dette er riktig bruk av fellesskapets midler, sier Sagstad.

Også de ideelle ønsker seg at barneverntjenestene drives av det offentlige og de ideelle, og at de kommersielle må ut av markedet.

- Både ideell sektor og det offentlige har et prinsipp om at tjenestene skal være profittfrie. Det bør være hovedprinsippet for velferdstjenester som er skattefinansierte. Vi mener det er viktig at det offentlige har en tydelig hånd på rattet, sier Sagstad.