FORNYER PRINSIPPENE: Høyres nestleder Jan Tore Sanner legger fram prinsipprogramkomiteens utkast til nytt prinsipprogram for partiet fredag. Her fra Høyres sentralstyremøte i februar.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
FORNYER PRINSIPPENE: Høyres nestleder Jan Tore Sanner legger fram prinsipprogramkomiteens utkast til nytt prinsipprogram for partiet fredag. Her fra Høyres sentralstyremøte i februar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Foreslår nye prinsipper for Høyre

Vil ha folk til å stå i jobb etter fylte 72 år

Fredag legger nestleder Jan Tore Sanner fram utkast til Høyres nye prinsipprogram. Nei til aktiv dødshjelp og fortsatt ja til å fjerne 72-årsgrensa i arbeidslivet, er blant punktene.

Nestleder Jan Tore Sanner har ledet arbeidet som skal stake ut Høyres visjon for framtiden. Det er ti år siden sist partiet oppdaterte prinsipprogrammet.

Forslaget skal nå diskuteres i organisasjonen før de nye prinsippene vedtas.

I innledningen slås det fast at Høyre fortsatt skal stå for en konservativ politikk, bygget på et kristent kulturgrunnlag, personlig frihet, og eiendomsrett. Bærekraft er det gjennomgående budskapet i programmet, som er delt inn i kapitler for sosial, økonomisk, kulturell, økologisk og utenrikspolitisk bærekraft.

Nei til aktiv dødshjelp

På Høyres landsmøte i vår ble det vedtatt å gå inn for assistert befruktning for enslige kvinner. I komiteens programutkast heter det at assistert befruktning må utvides til enslige, men kun når vilkårene for gode oppvekstforhold for barnet er til stede.

Komiteen vil også ha inn i programmet at Høyre sier nei til aktiv dødshjelp. Dette var ett av fem krav KrF stilte til Erna Solberg etter valget i fjor.

Vil fjerne aldersgrensa

Komiteen går inn for å ta inn oppheving av aldersgrensen i arbeidslivet i prinsipprogrammet.

I dag kan arbeidsgiver si opp en arbeidstaker uten å måtte gi noen nærmere begrunnelse ved fylte 72 år. Får Sanner og Høyre det som de vil, må det en individuell vurdering til.

Både NHO og Virke har tidligere kritisert forslaget, og mener det kan føre til konflikt.

- Høyre-vedtaket er elendig, helt unødvendig og kan virke imot hensikten om å få flere til å stå lenger i arbeid, sa direktør for politikk og forhandling i Virke, Inger Lise Blyverket, til Dagens Næringsliv tidligere i år.

Får komiteen det som de vil, skal Høyre gå inn for målrettede velferdsordninger i stedet for nye universelle ordninger. Begrunnelsen er at velferdssamfunnet i framtiden ikke vil ha rom for nye kostbare ordninger.

Komiteen går også inn for å legge til rette for både private og ideelle aktører i velferden.

«Mangfold bidrar til innovasjon, og gir den enkelte mulighet til å velge mellom tilbud og tjenester som er tilpasset deres behov.», heter det i utkastet.

Spesielt kommersielle aktører er omstridt på rødgrønn side, og SV har varslet forslag om å forby profitt innen offentlige finansierte velferdstjenester som utføres av private.

Markedsbaserte klimaløsninger

I tråd med regjeringens politikk så langt, legges det også opp til en økt skatt på forbruk heller enn på inntekt. Dette grepet skal bidra til et grønt skatteskifte, ifølge utkastet.

Oljeutvinning er ikke nevnt med et ord i utkastet, men Høyre skal likevel ha en optimistisk framtidstro når det gjelder løsning på klimakrisen.

«Høyres klimaløsninger skal være fremtidsrettede, markedsbaserte og teknologidrevne.», heter det i utkastet.

Samtidig skal partiet fortsatt satse på gründere, og delingsøkonomien nevnes i utkastet som noe positivt som kan gi flere arbeidsplasser.

«Det må legges til rette for at flere kan være medeier i sin egen arbeidsplass. Gode vilkår for gründere og selvstendig næringsdrivende vil også bidra til etablering av flere trygge arbeidsplasser i hele landet.», heter det i utkastet.