Vil ha kraftigere våpen

Tohåndsvåpen i bilene, tettere samarbeid og avlyttingsfritt samband er blant tiltakene politiet foreslår etter Stavangerranet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les hovedpunktene fra rapporten (Word-fil). (Dagbladet.no): Arbeidsgruppa som ble nedsatt etter Stavangerranet, la i dag fram sine forslag til hva som burde gjøres for å møte utfordringene fra de kriminelle miljøene i framtida. Gruppa har ikke gransket alle sider ved ranet, men har hatt en gjennomgang over mulige tiltak som kan settes i verk for å redusere faren for at noe tilsvarende skal skje igjen.

Det mest kontroversielle forslaget politimester Oddbjørn Mjølhus la fram, var ønsket om å få tohåndsvåpen i politibilene.

- Det bør legges til rette for at tohåndsvåpen kan lagres i politiets kjøretøyer. Vi foreslår at det blir et supplement mellom MP5 og politiets skarpskyttergeværer, sa Mjølhus på pressekonferansen.

Bedre samarbeid

I tillegg ønsket han å lagre pistoler i politibilene, istedenfor revolverne som brukes i dag.

- Vi foreslår det blant annet fordi det gir bedre siktemidler, bedre lysutstyr og bedre kapasitet.

Blant de andre tiltakene arbeidsgruppen ønsker, er opprettelsen av et nytt nasjonalt etterretningssystem, der hele politietaten kan søke og legge inn informasjon. De vil også videreutvikle samarbeidet mellom de forskjellige politidistriktene og politiets særorganer, som Kripos og Økokrim.

Arbeidsgruppa ba om at Riksadvokaten og Politidirektoratet peker ut to til tre nettverk av organiserte kriminelle som skal følges svært tett.

- Det ene bør være det kriminelle ransmiljøet, understreket Mjølhus.

Nye politiradioer

I tillegg vil gruppa at hvert politidistrikt skal få et skuddbeskyttet kjøretøy, og bedre tilgang på hjelmer, visir og skjold. De vil ha avlyttingsfritt samband, slik at politiet kan snakke trygt sammen på politiradioen uten at kriminelle eller nysgjerrige hører hva som sies.

- I Stavanger valgte vi å bruke mobiltelefoner fordi det var mest hensiktsmessig med tanke på avlytting. Men det er ikke et godt kommunikasjonsmiddel. Arbeidet med et nytt, avlyttingsfritt samband må bli prioritert, sa Mjølhus.

Politidirektør Ingelin Killengreen har lest rapporten, og synes den er god.

- Den er preget av at det er aktive praktikere som har utarbeidet den. Det gir rom for gode løsninger. Forslagene er håndterbare og fornuftige, og vi kan allerede nå si at vi vil støtte den i hovedsak. Det betyr ikke at det er konkrete tiltak vi ikke vil støtte, men vi må gå nøye inn i rapporten og studere detaljene.

Kan gjennomføres

Hun fortalte at det jobbes med et nytt nasjonalt etterretningssystem, og at arbeidet vil bli prioritert enda høyere etter at rapporten ble framlagt.

- En del av disse tiltakene kan politidirektoratet selv ta beslutning om å følge opp. Noen av forslagene må forelegges Justisdepartementet. Det gjelder blant annet endringer i våpeninstruksen og noen budsjettspørsmål. Men noe kan gjennomføres ganske umiddelbart, sier Killengreen. Les hovedpunktene fra rapporten (Word-fil).

BRUTALE: - Tidligere prøvde ranerne å forlate åstedet før politi kom. Nå velger de konflikt, og møter politiet med skarpe våpen, sa Mjølhus.
KRAFTIGERE VÅPEN: Poltiet vil ha tohåndsvåpen i bilene. Her illustrert med en AG3.
DREPT: Politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept under sjokkranet i Stavanger.
SKJØT MOT POLITIET: Ranerne åpnet ild mot denne bilen, som Klungland satt i.