Vil ha maksstraff for unge lovbrytere

Norges mest kjente forsvarsadvokater vil sette et tak på maksimum åtte års fengsel for alle typer kriminalitet - inkludert drap - begått av personer under 18 år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette vil bryte radikalt med gjeldende rett, hvor barn mellom 15 og 17 år kan idømmes en maksimumsstraff på 15 års fengsel. Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år.

Alvorlige skader

Forslaget kommer fram i et notat som Forsvarergruppen av 1977 har sendt til Justisdepartementet. Gruppa teller alle de mest kjente og benyttede strafferettsadvokatene i Oslo-regionen.

Bakgrunnen for forslaget om å senke maksimumsstraffen for unge lovbrytere fra 15 til 8 års fengsel, er skadevirkningen for unge lovbrytere i fengsel.

Ved svært lange fengselsstraffer vil skadevirkningene være alvorlige og dyptgripende, står det i notatet.

Ifølge Forsvarergruppen må 15- 16-åringer regnes mer som barn enn som voksne.

- I alminnelighet vil en 17-åring mangle mye når det gjelder modenhet. For 15- 17-åringer som helhet vil svært lange fengselsstraffer antas å ha en svært uheldig innvirkning når det gjelder personlig utvikling og mulighet for en vellykket sosial tilpassing etter endt soning, skriver Peter Nørgaard i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer, som har undertegnet notatet på vegne av Forsvarergruppen.

Hensyn

- Med en maksstraff på åtte års fengsel vil en etter Forsvarergruppens syn få etablert et straffenivå som tar de særskilte hensyn som gjør seg gjeldende ved anvendelse av straff overfor unge lovbrytere. Vi har vanskelig for å se at hensynet til den alminnelig lovlydighet vil bli svekket ved innføring av en maksimumsstraff på åtte års fengsel, heter det.

Forsvarerne kan heller ikke se at hensynet til den alminnelig rettsfølelse gir en tilstrekkelig begrunnelse til å opprettholde 15 års fengsel som maksstraff.

Bakgrunnen for uttalelsen er forslaget til ny straffelov, som Justisdepartementet har ute til høring blant en rekke instanser.

Viktig endring

De faste forsvarerne Morten Kjensli og Aase Karine Sigmond støtter forslaget om redusert maksstraff personer under 18.

- Dette høres meget fornuftig ut, og det ville være en viktig endring. Flere og flere av de unge som dømmes, er ofte som barn å regne i utviklingen. Lengden på straffen avgjør hvor du havner, og er det et sted de unge ikke har noe å gjøre så er det i landsfengslene, sier Kjensli.

Aase Karine Sigmond er enig.

- Dette er en god idé. Vi har ikke et fengselssystem som er laget for å ta vare på så unge forbrytere. Unge under 18 år foretar ofte kriminelle handlinger uten at de tilhører noe kriminelt miljø. Det er ofte forbundet med impuls eller en uholdbar situasjon i hjemmet. Med kortere maksstraff kan man unngå at de må sone i belastede miljøer, og det blir lettere å rehabilitere dem, sier Sigmond.

Ødeleggende

Forsvarsadvokat Heidi Ysen støtter også forslaget. Hun mener det er svært ødeleggende for et ungt menneske å sitte i fengsel.

- Jeg synes dette er riktig reaksjon sett i forhold til den humane rettspleien vi har i Norge. Det tas hensyn til hvilke situasjoner gjerningsmannen var i da forbrytelsen skjedde. Jo yngre du er, jo mindre er du å bebreide. Å straffe en person som kanskje ikke er ferdig utviklet, oppleves som ekstra hardt, sier Ysen.