Vil ha mer sel- og hvalfangst

Regjeringen går inn for å øke uttaket både av vågehval og grønlandssel i forhold til dagens nivå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forslaget kommer fram i stortingsmeldingen om norsk sjøpattedyrpolitikk som ble lagt fram i statsråd fredag.

Når det gjelder hval, vil regjeringen øke fangsten innenfor rammen av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen, men dersom dette skulle vise seg helt umulig å oppnå, vil regjeringen vurdere å gå inn for å forvalte vågehval i regi av Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen.

I stortingsmeldingen foreslås det å utvikle metoder for elektronisk overvåking av hvalfangsten og erstatte inspektørene med elektronisk overvåking. Regjeringen vil åpne for utvidet fangstsesong så snart elektronisk overvåking kan gjennomføres.

Fangsten av grønlandssel bør etter regjeringens mening økes betraktelig. Forvaltningen av grønlandssel i Østisen må gjennomføres i samarbeid med Russland.

Regjeringen vil også utarbeide metoder for å få større kunnskap om bestanden av klappmyss og ha en bedre overvåking av kystsel.

Det bør ifølge stortingsmeldingen åpnes for at utlendinger kan få adgang til å delta i jakt på kystsel på betingelse av at jakten skjer under kyndig veiledning.

Regjeringen foreslår en lang rekke generelle tiltak for å få etablert en økosystembasert forvaltning av sjøpattedyrbestandene i Norge.

Det vil blant annet bli utredet nedre grenser livskraftige bestander av de sel- og hvalartene som naturlig har fast utbredelse i norske farvann.

Et annet tiltak er innføring av konsesjonsordninger for hvalfangst og selfangst som ledd i arbeidet med å etablere forutsigbare rammer for næringene.

(NTB)