Vil ha ny strategi Vil ha ny strategi for å stabilisere norsk økonomi

Vi må hangle oss gjennom 1999 med høye renter. Men vi trenger en kommisjon som kan legge opp en strategi så vi på sikt kan unngå så store svingninger i økonomien som nå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det hevder forskningssjef Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå.

Etter torsdagens rentenedsettelser i ni EU-land, ligger det norske rentenivået oppimot tre ganger høyere enn EU-rentene. Og om tre uker innfører EU sin felles valuta: euro.

Dødt alternativ

Solidaritetsalternativet er erklært dødt etter manglende innstramming i de to foregående statsbudsjettene og store lønnstillegg i år.
Det er en av grunnene til at en rekke økonomer, deriblant tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland, har tatt til orde for å legge bort den norske målsettingen om å bruke renta til å holde krona stabil. I stedet kan vi bruke renta til å styre inflasjonen.

Høyre og Arbeiderpartiet, med støtte fra NHO og LO, ønsker at krona knyttes fast til euroen.

Ådne Cappelen tror ikke overgang til inflasjonsmål eller en fast tilknytning til euroen ville løst Norges problemer.

- Det grunnleggende problemet er å stabilisere konjunkturene. Fordi vi har latt oljesektoren vokse seg så stor er vi svært sårbare for prissvinginger i oljen, slik vi ser nå, sier Cappelen.

Han mener tilhengerne av et inflasjonsmål i altfor liten grad har tatt inn over seg hvilken virkning euroen vil få.
- Når omverdenen er i ferd med å endre seg så mye, ville det være pussig å skulle legge om pengepolitikken ut fra dagens spesielle situasjon, uten å reflektere over hva det vil bety for oss. Derfor mener jeg det ville være riktig å nedsette en kommisjon, som grundig kan gå inn i de alternativene vi står overfor, sier Cappelen.

Kan skape enighet

Stortingsflertallet har allerede krevd at regjeringen skal utrede alternativene, men Cappelen mener en kommisjon vil være mer egnet. - Hvis man skulle gå inn for å gi Norges Bank mye større fullmakter enn de har i dag, vil det bli enklere å få oppslutning hvis man i en kommisjon har oppnådd konsensus, sier Cappelen.

Vellykket

Statssekretær Endre Skjørestad i Finansdepartementet mener det norske rentenivået vil stabilisere seg på et europeisk nivå i løpet av neste år.

- Nå må vi bruke renta for å stabilisere norsk valuta. Men det er et forbigående problem, sier Skjørestad.

Heller ikke tidligere finansminister Jens Stoltenberg tror det høye norske rentenivået vil vare.

- Men vi kan få et varig høyere rentenivå enn Europa, fordi vi må betale en risikopremie på grunn av større usikkerhet knyttet til norske kroner sammenliknet med euro.