Vil ha oljerevolusjon

BERGEN (Dagbladet): Konsernsjef Jens Ulltveit-Moe i Umoe AS vil begrense tida oljeselskapene får til å beslutte utbygging av nye felt. Det vil kunne føre til en revolusjon i norsk oljepolitikk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen er interessert og vurderer å kreve lisensene tilbakeført om ikke konsesjonshaverne bestemmer seg i løpet av få år.

I dag er regelen at en lisens eies i ti år, men med opsjon på en forlengelse til 30 år. I utgangspunktet betaler selskapene en arealavgift som øker i størrelse etter ti år, men beløpet som må betales, er å regne som lommerusk i oljesammenheng.

Venter lenge

Det betyr at et oljeselskap som er tildelt lisens for en olje- eller gassblokk, kan vente lenge før de bestemmer seg for om de vil bygge ut et felt, eller la være. Erfaringene forteller at selskapene blir sittende med sine konsesjoner på marginale felt nesten urørt, mens de fortsetter å lete etter større «elefanter».

I Angola har myndighetene innført en regel som tilsier at selskapene må tilbakeføre lisensene om de ikke bestemmer seg i løpet av to til fire år.

Bra for Røkke

- Det er slike regler vi ønsker i Norge. Vi synes det vil være rimelig med en grense på tre til fem år for selskapene til å vurdere lisensene de har fått tildelt. På den måten kan vi få bygd ut mange småfelt slik de er godt i gang med på britisk sektor av Nordsjøen, sier Jens Ulltveit-Moe.

En slik ordning vil også passe meget godt for Kjell Inge Røkke som krever at Aker Maritime skal få rett til å delta i produksjon av olje og gass fra marginale felt i Nordsjøen. Med rask tilbakeføring av lisenser vil det åpne seg muligheter for andre som vil satse på marginale felt.

- Konstruktivt


Ulltveit-Moe fremmet forslaget i et møte i Olje- og energidepartementet fredag for en uke siden. Statssekretær Erlend Grimstad er positiv:

- Dette er et konstruktivt innspill som vi vil vurdere raskt. En slik ordning kan bidra til et mer ønsket aktivitetsnivå. Samtidig er vi oppmerksomme på at lengre tidshorisont kan bedre lønnsomheten. Det er en kombinasjon av dette vi må vurdere. Samtidig ser vi etter muligheter for at de store leverandørbedriftene kan få tildelt produksjonsoppgaver, sier Grimstad.

Mange felt


I Norge har vi i alt 132 olje- og gassfelt liggende i banken. Bare noen få er besluttet utbygd. I Oljedirektoratet regner man med at 30 felt vil bli bygd ut de nærmeste ti åra, og at ytterligere 50 felt vil komme i perioden 2010 til 2020. Med nye konsesjonsbetingelser som setter beslutningsgrensen til mellom tre og fem år, vil antallet nybygg kunne øke betydelig - til glede for norsk leverandørindustri og de mange tusen usikre arbeidsplassene der.

Blant motforestillingene hører det med at så korte frister vil skape større usikkerhet i oljeselskapene. Mange mindre forekomster blir parkert for å vente på større felt de kan knyttes til for å bli lønnsomme.