Vil ha omkamp i gass-saken

SV, støttet av sentrumspartiene, fremmer i dag et dokument 8-forslag i håp om å stanse Ap-regjeringens vedtatte gasskraftplaner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forslaget kommer etter at lederen for Det europeiske miljøbyrået (EEA), Domingo Jiménez-Beltran, i går uttalte at norske gasskraftverk vil gi økte CO2-utslipp i Europa.

Hele den norske gasskraftslaget står og faller på Ap-regjeringens påstand om at norske gasskraftverk vil medføre reduserte utslipp i Europa. Fra lovavdelingens side er det slått fast at en slik påstand skal kunne dokumenteres.

Uriktig

Da statsråd Siri Bjerke la fram de endrede utslippsvilkår for gasskraftsatsingen, saken Bondevik-regjeringen ble kastet på, innrømmet hun åpent at hun ikke kunne dokumentere, enn si garantere, at slutningen stemte. Men miljøvernministeren fastholdt at det i regjeringens utredning er sannsynliggjort at norske gasskraftverk vil medføre reduserte utslipp fra blant annet kullkraftverk i Europa.

I gårsdagens Dagblad uttalte Jiménez-Beltran at påstanden knappest holder vann.

Tvert om:

- Så lenge kullkraft er rimeligere å produsere, vil to norske gasskraftverk - dersom de blir bygd - komme på toppen av de andre utslippene.

Nytt lys

Det er dermed klart at lovavdelingens krav om at påstanden må kunne dokumenteres, ikke er oppfylt. Dagens dok. 8-forslag fra SV vil - hvis det får flertall - kunne stanse planene inntil videre.

- Saken har fått en ny omdreining etter at Jiménez-Beltran klart gir uttrykk for at norske gasskraftverk vil medføre større CO{-2}-utslipp totalt sett, konkluderer SV-leder Kristin Halvorsen.

Jiménez-Beltran gjorde miljøvernminister Siri Bjerke oppmerksom på sitt syn da de begge var gjester på SVs jubileumskonferanse lørdag.

Forslaget som Stortinget får i dag, lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en målrettet uavhengig undersøkelse av om gasskraftverk vil redusere eller øke de europeiske CO{-2} -utslippet innenfor en tidsperiode på minimum 20 år.»