Vil ha råd fra de unge

Toppsjefene i LO og NHO ber ungdomspartiene om hjelp til å trygge den norske modellen for framtida.

SAMLING: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid inviterte med seg ungdomspartiene på skoleringstreff og idemyldring i Trøndelag. Foto: Tone Foss Aspevoll
SAMLING: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid inviterte med seg ungdomspartiene på skoleringstreff og idemyldring i Trøndelag. Foto: Tone Foss AspevollVis mer

På Inderøya i Trøndelag har ungdomspartiene sendt sine representanter til et fagligpolitisk toppmøte med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Der skal arbeidslivets to giganter LO og NHO lekse opp for ungdommene om viktigheten av det såkalte trepartssamarbeidet eller den norske modellen, altså makttriangelet som staten og partene i arbeidslivet representerer.

Men det er likevel ikke ungdommene som først og fremst sitter på skolebenken.

- Nei, det er det vi som gjør, sier Almlid.

Fire utfordringer

NHO-sjefen og LO-lederen har invitert ungdomspartiene til Trøndelag for å lytte og få råd, sier de.

- Vi vil ha råd fra ungdommene om hva vi kan gjøre for å løse noen av vår tids største utfordringer. Det handler om klima, kompetanse, jobbskaping og digitalisering, sier Almlid.

Han poengterer at trepartssamarbeidet ikke utelukkende dreier seg om lønnsdannelse og tarifforhandlinger.

- Det handler ikke om særinteresser for oss, vi er samfunnsaktører som ønsker innflytelse på en lang rekke områder, sier NHO-sjefen.

Tilstivnet?

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier det er viktig å få uttrykt overfor den kommende generasjonen av norske toppolitikere hvor betydningsfullt han mener trepartssamarbeidet er.

- For å videreutvikle samarbeidet og sikre at det er relevant og nyttig også for framtiden ønsker vi tett dialog med ungdomspartiene, sier Gabrielsen.

Almlid og Gabrielsen erkjenner at det er en jobb å gjøre med å sikre nye medlemmer fra deler av norsk arbeidsliv, for å ivareta organisasjonenes slagkraft og betydning.

- Organisasjonsgraden øker, men vi har fortsatt utfordringer i visse bransjer, ikke minst i servicesektoren, der det jobber mange unge.

Kritisk

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark deltok på samlingen på Inderøya.

- Vi er her for å lære mer om den norske modellen og trepartssamarbeidet, og det synes jeg er viktig å bevare, sier Hansmark.

Han mener det er viktig at LO og NHO tar et bredt samfunnsansvar, men er kritisk til LOs koblinger til Arbeiderpartiet.

- Jeg tror det er mange som velger å ikke organisere seg fordi man ikke ønsker å støtte valgkampen til Ap. Jeg skulle gjerne vært med på å øke organisasjonsgraden, men vil ikke at kontingenten min skal gå rett i lommen til Aps valgkamp-apparat, sier han.

- Viktig at de bryr seg

KrFUs leder Martine Tønnessen sier det er viktig at organisasjonene bryr seg om mer enn bare lønn.

- Klima og miljø og kompetanseheving er eksempler på saker der medlemmene til LO og NHO har mulighet til å påvirke og virkelig gjøre en forskjell. Jeg er mer bekymret for at politikerne skal blande seg for mye inn i LO og NHOs domene enn motsatt, fordi LO og NHO har førstehåndskunnskap om problemstillingene politikerne skal ta stilling til, sier hun.

Tønnessen mener LO og NHO må være tydelige og offensive i tida som kommer.

- Vi trenger et god organisert arbeidsliv, og da må organisasjonene oppleves relevante og viktige for alle, sier hun.