Vil ha regler for sex- refs

«Samleie på kaserne i påsyn av andre soldater som ledd i veddemål» og «hete omfavnelser i sofa på befalsmesse» er handlinger generaladvokaten for Forsvaret mener klart kvalifiserer til refs.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette går fram av generaladvokat Arne Willy Dahls årsrapport fra 1999. I rapporten etterlyser han klarere retningslinjer for hva slags seksuelle handlinger som er i strid med «militær skikk og orden».

Fortsatt skjønn

Men generaladvokaten går fortsatt inn for at det skal være rom for skjønn i denne type saker:

« Jeg ser ingen realistisk utsikt til at man helt ut skal kunne erstatte den skjønnsmessige adgang til å refse for overtredelse av 'militær skikk og orden' med reglementsbestemmelser som dekker alle tenkelige og utenkelige forhold, » skriver Arne Willy Dahl.

De tillitsvalgte i Forsvaret reagerte på vilkårlige refselser for seksuelle forhold under sin landskonferanse i mai.

Generaladvokaten er underlagt Justisdepartementet og er påtalemyndighet for militære straffesaker. I tillegg har embetet en rådgivende funksjon overfor de militære sjefer i disiplinærsaker.

Opplesning

Disiplinærreglene i Forsvaret sier at en refs skal leses opp høyt for alle soldatene. Dahl går inn for å gi unntak for denne regelen i saker av svært personlig karakter:

« I de få tilfellene vi her taler om (seksuelle forhold), vil jeg anse det som svært lite hensynsfullt å lese opp en refselse, » skriver han.

Dahl mener at i disse tilfellene bør refselsen enten overleveres skriftlig eller leses opp for en mindre krets av befalet.

  • Antallet refselser, for alle forhold, gikk litt opp i fjor, viser årsrapporten fra generaladvokaten. De endelige tallene er ikke klare. I 1998 var det 3113 refselser i Forsvaret. Det er en klar nedgang fra 1988, da det var 11239 refselser.