Ap-forslag:

Vil ha samfunnstjeneste for alle

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og Stavanger Arbeiderparti vil at samtlige 19-åringer må avtjene et pliktår for Norge. - Det handler om fellesskap og om å tjene sin plikt, sier Nessa Nordtun til Dagbladet.

GJØR DIN PLIKT: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) vil at alle 19-åringer må gjøre sin plikt for fedrelandet. Foto: Cornelius Poppe / NTB
GJØR DIN PLIKT: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) vil at alle 19-åringer må gjøre sin plikt for fedrelandet. Foto: Cornelius Poppe / NTB Vis mer
Publisert

STORTINGET (Dagbladet): Samtlige 19-åringer i Norge vil bli kalt inn til et års obligatorisk tjeneste for fedrelandet, hvis Stavanger Arbeiderparti og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får det som de vil.

Det kommer fram i et forslag til Rogaland Arbeiderpartis årsmøte.

Nessa Nordtun sier det oppsiktsvekkende forslaget tjener to hovedformål:

- Det handler om å sikre Norge i den sikkerhetspolitiske bildet vi er i, og for å sikre arbeidskraft i hele landet, sier hun til Dagbladet.

- Du er for denne nye, allmenne verneplikten?

- Jeg synes det er viktig å få unge voksne ut i arbeidslivet for å gjøre sine plikt. Jeg mener at dette er interessant, og jeg ønsker å gå videre med ideen, sier Nessa Nordtun.

Tjene landet

Kari Nessa Nordtun ser for seg at den generelle samfunnstjenesten kan avlegges på mange felt, ikke bare til skogs med børsa over skuldra.

Ap-toppen drar også fram det gamle ordspråket om å tjene sin plikt og kreve sin rett. Hun vil at unge voksne skal bruke et år på å tjene landet sitt.

- Dette handler også om fellesskap, og om at - absolutt alle - skal tjene sin plikt før de krever sin rett. Vi vet at det er stort behov for arbeidskraft i samfunnet vårt. Alle skal bidra til fellesskapet. Vi går tom for folk før vi går tom for ressurser, sier Nordtun.

Vinn-vinn

Hvert kull 19-åringer er i dag på 60 000 ungdommer, men bare om lag 8000 avtjener verneplikt. I 2015 ble verneplikten allmenn og gjelder både kvinner og menn, men i praksis er det bare ungdommen som ønsker militærtjeneste som utfører plikten.

- Du er ikke redd for å miste stemmene til alle landets 18-åringer?

- Jeg tror dette forslaget kan svare på mange behov der ute, og introdusere unge for arbeidslivet på en god måte. Det er vinn-vinn, det er viktig å få unge ut i arbeid, enten det er helsesektoren, bygg og anlegg eller andre sektorer, sier kunnskapsministeren.

Stavanger Arbeiderparti med Nessa Nordtun i spissen foreslår følgende reformering av verneplikten:

  • Styrke og revitalisere den allmenne verneplikten, hvor flere innkalles.
  • Innføre et pliktår med samfunnsplikt, som alternativ til militærtjeneste, rettet prinsipalt mot helse- og sosialsektor, oppvekstfeltet og humanitære/frivillige organisasjoner.
  • Styrke sivilforsvarets evne til å ivareta sivilbefolkningens behov for beskyttelse ved å øke rekruttering fra vernepliktige i forsvaret, og vurdere en utvidelse av tjenesteplikten.

Diskutert i programkomiteen

Ifølge forslaget vil dermed samtlige 19-åringer gjøre en tjeneste enten i Forsvaret eller innen helse- og sosialfeltet eller frivillige organisasjoner.

Dagbladet er kjent med at forslaget allerede har vært oppe til diskusjon i Arbeiderpartiets programkomité der Kari Nessa Nordtun sitter.

Forslaget begrunnes med at «det sikkerhetspolitiske bildet har endret seg drastisk på kort tid. Vår motstandskraft, men også vår forsvarsvilje, gjør oss i stand til å opprettholde sikkerhet og beredskap, militært og sivilt, i samfunnet.

En styrking av dette vil bedre vår nasjonale beredskap i en krisesituasjon», heter det i begrunnelsen.