Vil ha super- Opec

- Norge bør ta initativ til et Super-Opec. Da ville oljeprisen gå kraftig opp, verdens forbruk stabiliseres, og vi ville tjene penger, sier Norges fremste ekspert på oljeøkonomi, Øystein Noreng.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Han har liten tro på at Opec-landene vil makte å bli enige om et kutt i oljeproduksjonen som virkelig betyr noe for oljeprisen.

I dag åpner det viktigste Opec-møtet på mange år i Wien. Med et spark på skinnleggen til regjeringen og klimalobbyistene, gir BI-professor Øystein Noreng oppskriften på veien ut av de lave oljeprisene:

- Hvis regjeringen virkelig ville ha prisen opp, burde den inngått et samarbeid med Mexico, Russland, Storbritannia og de viktigste Opec-landene og si: «Nå skal vi ha prisen opp i 30 dollar per fat og bli enige om knallharde kvoter.»

Tør ikke

- Dette ville være effektivt. Da ville vi fått gevinsten selv, ikke USA, EU og Japan. I tillegg ville verdens oljeforbruk stabiliseres til fordel for miljøet, sier han.

- Men regjeringen er redd for å bli mindre populær i USA og EU. Vi hadde i mange år en kvinnelig statsminister som la svært stor vekt på å holde seg inne med de store, og det spørs vel om den nåværende regjering ville tore å ta et slikt skritt, sier Noreng.

Fyrtårn

- Regjeringen vil at verden skal skattlegge forbruk, ikke produksjon av olje. Den vil gjerne framstå som verdens fyrtårn på dette området. Derfor legges kjempestore avgifter på forbruk av olje og gass.

- Hvis store land som importerer olje og gass gjør det samme, innebærer det at de presser prisene på verdensmarkedet ned.

Dermed skviser de også fortjenestemarginene til produsentlandene, mener han.
- Når olje blir billigere i verdensmarkedet, blir det mer attraktivt for utviklingslandene å bruke mer olje. Men ikke bare u-land, ta et land som Italia: Hvorfor skal Italia satse på andre energiformer når de får olje og gass veldig billig og i tillegg tjener grovt på det? spør Øystein Noreng.

Festen over

Noreng mener at vi ikke lenger kan regne med et overskudd på statsbudsjettet fordi oljeprisen kan holde seg lav flere år framover.
- Den lave oljeprisen har tre årsaker. Opec utløste selv prisfallet ved å øke oljeproduksjonen i fjor høst. I tillegg fikk vi krisen i Asia og en mild vinter. Krisen i Asia er den desidert viktigste årsaken til den lave oljeprisen vi har nå, fordi etterspørselen etter olje er falt.

- Jeg tror ikke vi vil se noen særlig bedring i oljemarkedet før Asias etterspørsel er tilbake. Vi vil se en liten bedring til høsten, men med mindre Asia kommer tilbake for fullt, får vi det samme bråket neste år, og året deretter, sier Noreng.

- Hvor lang tid kan det ta?
- Det kan gå dårlig hvis ikke Japan får orden på sin økonomi. Krisen kan ramme Kina også, og da kan det ta år. Jeg tror vi i Norge må belage oss på at nå er festen slutt for en stund, overskuddet i norsk økonomi blir borte, sier han.

FESTEN OVER: BI-professor Øystein Noreng tror ikke på Opec-ministrene som møtes i dag, og venter lave oljepriser og null i overskudd på statsbudsjettet i flere år framover.