Vil ha syklister vekk fra fortauet

Oslo kommune vil ha flere fotgjengere i byen. Eksperter strides om hvor syklistene bør være.

SYKLISTER: Bør syklister ha egne felt eller kjøre i bilveien? Forskerne er uenige. (Illustrasjonsfoto) Foto: Heiko Junge / Scanpix.
SYKLISTER: Bør syklister ha egne felt eller kjøre i bilveien? Forskerne er uenige. (Illustrasjonsfoto) Foto: Heiko Junge / Scanpix.Vis mer

På oppdrag fra Bymiljøetaten har Transportøkonomisk institutt utarbeidet en rapport for kartlegge hvordan Oslo kommune kan få flere fotgjengere i byen. Å få syklistene vekk fra fortauene er blant forslagene.

«Dersom vi ønsker mer gåing, er det behov for å gjøre byer, områder og gater mer gangvennlige (..) Fortau er viktig for opplevelsen av å gå. Fortauene må være i god stand, ha tilstrekkelig bredde, være uten hindringer og gjennomgående. Atskilte baner for fotgjengere og syklister er viktig,» står det i rapporten.

- Kostbart med sykkelfelt

Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU, mener syklistene må vekk fra fortauet og ut på veien.

- I flere storbyer som Melbourne i Australia blir det tatt for gitt at syklister og bilister deler veien. I Norge vil det nok bli en overgangsperiode, men jeg tror dette vil tvinge fram en holdningsendring i fart, hensyn og oppmerksomhet hos bilistene, sier han til Dagbladet.

Han mener separate sykkelfelt er en dårlig løsning.

- Mange bygater har begrenset med plass, og ved å begrense veibredden ytterligere mister man mye fleksibilitet. I tillegg er utbygging av sykkelfelt kostbart, og jeg tror det er bedre å investere i noe annet, som for eksempel håndheving av fartsgrensene.

Nettverk av sykkelfelt
Håvard Haarstad, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Bergen, er ikke enig med Tjora. Selv om det kan være kostbart med egne sykkelfelt, mener han de samfunnsmessige fordelene er viktigere.

- Egne sykkelfelt er en god investering, og skaper tryggere trafikk. Ideelt sett burde vi ha et nettverk av sykkelveier inn mot bykjernene, sier han til Dagbladet.

PROFESSOR: Håvard Haarstad mener sykkelfelt er den beste løsningen for trafikkerte veier. Foto: Privat
PROFESSOR: Håvard Haarstad mener sykkelfelt er den beste løsningen for trafikkerte veier. Foto: Privat Vis mer

Haarstad mener det er viktig med atskilte og sammenhengende sykkelfelt på innfartsveier med høy hastighet, men ikke på innsida av bykjerner og gågater.

- I områder med spesielt mange fotgjengere vil separate sykkelfelt føre til at syklister kjører raskere, noe som øker faren for konflikt og utrygghet. Her er det bedre at syklister tilpasser farten, eller triller sykkelen, sier han.

Vil separere trafikkgruppene

Mats Larsen, fagsjef ved Syklistenes Landsforening, er enig i at syklister bør vekk fra fortauene, men i motsetning til Tjora, synes han ikke syklister og bilister bør dele veibanen.

- Det bør etableres sykkelanlegg som separerer syklister fysisk fra andre trafikanter. Sykling i blandet trafikk kan unntaksvis fungere, for eksempel i rolige bolig- og bygater med lite biltrafikk og lav hastighet, skriver han i en e-post til Dagbladet.

FAGSJEF: Mats Larsen mener det bør bygges ut et sammenhengende sykkelveinett som skiller trafikantene. Foto: Privat
FAGSJEF: Mats Larsen mener det bør bygges ut et sammenhengende sykkelveinett som skiller trafikantene. Foto: Privat Vis mer

Larsen mener det er viktig at sykkelanleggene oppleves trygge for alle, slik at flere vil sykle og færre vil sykle på fortauene. Blir sykkelveinettet sammenhengende og av høy nok standard, mener han det kan bli hensiktsmessig å forby fortaussykling, unntatt for barn.

- Å skape en god sykkelby kan gjøres ved å bygge ferdig det sammenhengende sykkelveinettet, separere trafikantgruppene så langt det er mulig, og etablere sikker sykkelparkering ved målpunktene. Dette er et anerkjent grep blant planleggere. Det viktige er at fotgjengerne får høyest prioritet, deretter syklistene og videre det kollektive, utdyper han.