Vil ha ubetinget fengsel for AUF-tiltalte

Aktor har lagt ned påstand om ubetinget fengsel for tre av de fire tiltalte i AUF-saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Aktor Atle Roaldsøy mener Bjørn Jarle Røberg-Larsen må dømmes til fengsel i seks måneder, Anders Hornslien i fem måneder og Ragnar Bøe Elgsaas i seks måneder.

I alle disse tre tilfellene mener Roaldsøy at 90 dager kan gjøres betinget. For den fjerde tiltalte, Anders Greif Mathisen, la aktor ned påstand om 90 dagers betinget fengsel.

De fire er tiltalt for bedrageri og forsøk på bedrageri mens de var tillitsvalgte i AUF i Oslo i 1992, 1993 og 1994. Røberg-Larsen er også tiltalt for grovt underslag av 77.850 kroner.

Bevisst

Aktor sa at det var bevist at de tiltalte bevisst forsøkte å lure Oslo kommune til å utbetale mer økonomisk støtte til AUF i Oslo enn organisasjonen var berettiget til, ved å oppgi feilaktig medlemstall.

Han understreket at saken ikke dreier seg om flere tiårs ukultur med triksing med medlemstall, men om bedrageri av Oslo kommune.

Roaldsøy mener de tiltalte har manipulert med samfunnets demokratiske prinsipper ved å tukle med medlemstallet. - Det de har gjort, er på kanten av å være overgrep mot enkeltpersoner, sa han og viste til at de har registrert enkeltpersoner som medlemmer i AUF - mot deres vitende og vilje.

- Forskuttering av medlemskontingenter innebærer et grovt brudd på den tillit man er blitt vist, sa han.

Politikerforakt

- Handlingene bidrar til å bringe det politiske miljøet og det politiske arbeidet i vanry. Det svekker tilliten til vårt politiske og demokratiske system, sa aktor.

Han viste til den signaleffekt det har at politikere i landets største ungdomsorganisasjon ikke har noen skrupler ved å tilegne seg fellesskapets penger for å fremme egne interesser.

Politiadvokaten hevdet at de tillitsvalgte forholdt seg til et krystallklart regelverk. - De fire har vært på det rene med hva de har foretatt seg, sa han. Han mener det i løpet av hovedforhandlingene er slått fast utover enhver tvil at Røberg-Larsen, Hornslien og Bøe Elgsaas aksepterte at det ble forskuttert medlemskontingenter fra høsten 1992, og at samtlige var innforstått med hva det innbar.

Hemmelig

- At ikke flere personer ble involvert, viser det sterke preg av fordekthet og hemmelighold, sa aktor.

Det kan ifølge aktor ikke tillegges noen vekt at de fire bare videreførte en eventuell ukultur i AUF. - At det går an å ta et oppgjør med en praksis og en kultur, viste vitnet Frank Willy Larsen som stanset forskutteringen i Buskerud, sa han.

De tiltalte har påberopt seg et sterkt press både fra AUF sentralt og fra Arbeiderpartiet, men aktor viste til at Larsen fremdeles lever bra i forhold til partiet. Han er vararepresentant til Stortinget.

Oppmerksomheten som AUF-saken har fått i mediene, kan ifølge aktor bare få en meget begrenset betydning for straffeutmålingen.

Aktor la ned påstand om at retten må ta stilling til om de fire skal idømmes saksomkostninger.

Aktor i AUF-saken, Atle Roaldsøy.