Vil ikke anmelde Tore Tønne

Statsministerens kontor, SMK, vil ikke politianmelde tidligere helseminister Tore Tønne for å ha mottatt for mye etterlønn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er konklusjonen i SMKs svar på et brev fra stortingsrepresentant Ågot Valle (SV). Valle, som er leder av Stortingets kontrollkomité, reagerte i sitt brev på at SMKs reaksjon overfor Tønne «bare» var å be ham betale tilbake de ca. 130000 kronene han har fått for mye i etterlønn.

Valle viste til at det blir slått hardt ned på folk som urettmessig får penger fra fellesskapet.

I saker om trygdemisbruk holder det ikke med tilbakebetaling. Mistenkte trygdemisbrukere blir som oftest anmeldt til politiet, skriver Valle og ber SMK begrunne hvorfor det blir reagert annerledes overfor Tønne.

SMKs svar er at Stortingets vedtak fra 1993 om etterlønn for regjeringsmedlemmer gir rom for ulik fortolkning av reglene, og at SMK vurderer denne saken som et forhold mellom SMK som arbeidsgiver og Tore Tønne.

- Det er nå avklart at Tønne skal tilbakebetale det som ut fra kontorets (SMKs red.anm.) fortolkning av etterlønnsordningen er å anse som for mye utbetalt etterlønn. Saken skiller seg derfor fra de sakene som det vises til i brev av 6. desember 2002 (brevet fra Valle red.anm.)

SMK finner derfor ikke grunn til å gå videre med saken, men ser behov for klarere regler:

- I forbindelse med utbetaling av etterlønn er det behov for å gi klarere forholdsregler, bl.a. om tilbakebetaling i situasjoner der det etter utløpet av en etterlønnsperiode mottas inntekter som kan tilbakeføres til arbeid som er utført i løpet av etterlønnsperioden. Dette vil vi se nærmere på, skriver regjeringsråd Nina Frisak.

Ågot Valle hadde i går ikke lest brevet og har foreløpig ingen kommentar.