Vil ikke behandle P4-saken

Fremskrittspartiet ville at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skulle behandle på P4-saken. Det avviste derimot komitéflertallet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Frp satte spørsmålstegn ved habiliteten til flere av regjeringens medlemmer fordi de ikke hadde meldt seg inhabile som følge av at de hadde eierinteresser i selskap som står bak Kanal 4 som fikk konsesjonen på bekostning av P4. Partiet stilte seg også kritisk til justisministerens utøvelse av skjønn.

- Vi forholder oss til Justisdepartementets lovavdeling. Den har konkludert med at statsrådenes og Venstres prosentvise eierandel i mediehuset må anses som ubetydelige, og at den økonomiske verdien er liten, sier Siri Hall Arnøy (SV).

Ikke inhabile

I brevet til Statsministerens kontor viser lovavdelingen til at de alminnelige habilitetsreglene i forvaltningsloven ikke gjelder for statsråder i egenskap av regjeringsmedlemmer.

Lovavdelingen finner det klart at statsrådenes økonomiske interesser i saken ikke er tilstrekkelig til å danne grunnlag for inhabilitet, og konkluderer entydig med at ingen av statsrådene har vært inhabile i behandlingen av konsesjonssaken.

Komitéflertallet kom også til at Stortinget ikke kan overprøve kulturministerens skjønn i denne saken.

God sak

P4 er i ferd med å gjennomgå de dokumentene radiokanalen har fått fra Kulturdepartementet, og mener at man har en god sak.

- Vi føler for hvert dokument vi gjennomgår at vi står sterkere avtalerettslig. Avtaleteksten, og Stortingets intensjoner fra 1992, er helt klar på at konsesjonen skulle fornyes dersom P4 ivaretok konsesjonskravene. Kulturministeren står hardnakket på at det ikke er på grunn av brudd på vilkårene hun har fratatt oss konsesjonen, sier informasjonsdirektør Ole Tom Nomeland til NTB.

Hans hovedbekymring er derfor at P4 kan komme opp i en situasjon der selskapet vinner en rettssak, men taper konsesjonen rett og slett fordi prosessen vil ta for lang tid.

- Dette er en meget frustrerende situasjon for en bedrift som kjemper med ryggen mot veggen, sier Nomeland.

(NTB)

UBETYDELIG EIERANDEL: Komitémedlem Siri Hall Arnøy (SV) sier komiteen forholder seg til Justisdepartementets lovavdeling.
GIR IKKE OPP: Informasjonsdirektør i P4 Ole Tom Nomelands hovedbekymring er at P4 kan komme opp i en situasjon der selskapet vinner en rettssak, men taper konsesjonen rett og slett fordi prosessen vil ta for lang tid.