Vil ikke ha norske kvinner

Her kommer tallene som avslører hvor dårlig det står til med likestillingen i norsk næringsliv: Bare 6 av 612 styreledere i norske ASA-er er kvinner!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den ekstremt lave kvinneandelen kommer fram i en undersøkelse Brønnøysundregistrene har gjort på oppdrag fra Dagbladet. Undersøkelsen avslører at de ledende posisjonene i landets allmennaksjeselskaper - som utgjør de sentrale selskapene i norsk næringsliv - nærmest helt og holdent er forbeholdt menn.

Mot strømmen

Likevel er det seks unntak.

  • Verdens rikeste fru Olsen, Anette Olsen, er styreleder i Fred. Olsen Energy. Anette Olsen har siden midt på 90-tallet overtatt stadig mer av styringen over det som var farens, Fred. Olsens, imperium.
  • Tidligere justisminister Else Bugge Fougner er styreleder i landets største spilleautomatgrossist, Norsk Lotteridrift.
  • Den lille dataforhandleren Microtec på Kongsvinger, med sju ansatte og en omsetning på 19 millioner, har Wenche Edvardsen som styreleder.
  • På Voss sitter Astrid Kløve-Graue som styreformann for den 103 år gamle Voss Veksel & Landmandsbank. Landets minste forretningsbank har 10000 kunder og en drøy milliard i forvaltningskapital.
  • I Dynal Biotech, som blant annet selger teknologi og utstyr til diagnostikk, er Tone Kvåle styreleder. Men de formelle beslutningene fattes av eierne i holdingselskapet.
  • Og i Actinor Shipping, et tidligere børsnotert selskap som nå er under nedbygging, er Helen Nordtun Leversund styreleder.

- I hele mitt yrkesliv har jeg valgt utradisjonelt og er derfor vant til at det stort sett er menn rundt meg, sier Leversund til Dagbladet. Hun er oppgitt over den lave kvinneandelen i norsk næringsliv.

- Jeg er ingen kvinnesakskvinne, men mener det ville vært berikende for næringslivet med flere kvinner. Vi er annerledestenkende, slår hun fast.

- Dessuten viser alle undersøkelser at selskaper med kvinner i styret har bedre resultater. Ikke fordi vi nødvendigvis er flinkere, men fordi det er et uttrykk for at bedriften evner å tenke annerledes, mener Leversund.

Truer med loven

Regjeringen har gitt det offentlige ett år og det private næringslivet tre år på å sørge for at kvinneandelen kommer opp i 40 prosent i norske styrer. Hvis ikke vil den bruke makt i form av lovpålegg.

Alt tyder på at regjeringen allerede nå bør begynne å slipe knivene om den skal bli kvitt mannsdominansen.

Ser vi på sammensetningen av samtlige styrer i ASA-ene, viser det seg at bare 6,6 prosent av dem som møter der fast (ikke varamedlemmer) er kvinner.

Det er med andre ord et stykke igjen.

- Slutt å prate!

Konstituert likestillingsdirektør, Mona Larsen-Asp, blir oppgitt når hun får høre om resultatet av Dagbladets undersøkelse.

- Det må jeg si, utbryter hun.

- Noen må snart forstå at de beste hodene ikke nødvendigvis sitter på en mannskropp.

Larsen-Asp mener næringslivet må ta seg sammen.

- Det må bli slutt på praten. Vi vil se endring. Det betyr at bedriftene må rekruttere kvinner akkurat slik som de i dag rekrutterer menn. Flinke unge jenter finner seg for eksempel ikke i å tjene mindre enn gutta, slår likestillingsdirektøren fast.

- Og dessuten: Hvorfor er det slik at man må argumentere for hvorfor man velger en kvinne? Det er da aldri noen som må argumentere for hvorfor man velger en mann, spør hun retorisk.

Ikke fornøyd

Direktør for arbeidslivspolitikk i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Sigrun Vågeng, er slett ikke fornøyd med at mindre enn én prosent av landets ASA-styreledere er kvinner.

- Nei, det er ikke slik vi vil det skal være. Nettopp derfor går vi bredt inn i spørsmål rundt likestilling og utformer blant annet retningslinjer bedriftene kan bruke når de rekrutterer til styrene og plukker ut nye ledere. Tallene må vi få til å endre seg over tid.

- Men med deres tempo rekker dere ikke regjeringens frist på tre år?

- Nei, men debatten og interessen rundt dette gjør at jeg tror vi likevel har mulighet, selv om det er et godt stykke arbeid som skal gjøres.

Kvinne søkes

Tillitsvalgt for de ansatte i Orklas styre, Stein Stugu, er en av dem som ønsker seg en kvinne når jobben som ny styreleder i selskapet skal besettes. Valgkomiteens formann, Harald Arnkværn, kan ikke love noe, men er på generelt grunnlag enig i at det er for få kvinner i ledende posisjoner i norsk næringsliv.

- Vi er tjent med at både kvinner og menn er jevnere fordelt i alle posisjoner i næringslivet, men jeg vil ikke kommentere arbeidet med å få en ny Orkla-sjef på plass.

UNNTAKET: Anette Olsen, er en av de 6 (av 612) styrelederne i norske ASA-er. Anette Olsen har siden midt på 90-tallet overtatt stadig mer av styringen over det som var farens, Fred. Olsens, imperium.