Vil ikke kutte ett år av grunnskolen

Utdanningsminister Trond Giske avviser forslaget om å kutte ett år av de 10 obligatoriske årene i grunnskolen. Derimot ser han at det er behov for å gi elevene en bedre utdanning både i grunnskolen og i den videregående skolen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi har fått en 10-årig obligatorisk grunnskole, og alle norske ungdommer har i tillegg rett til tre års videregående utdanning. Vi må nå se på hvordan disse 13 åra brukes, og om det er behov for å gjennomføre faglige endringer. Det er klart tida kan brukes bedre, men vi trenger de 13 åra for å gjennomføre grunnskole og videregående utdanning, sier Trond Giske til Dagbladet.

Dermed torpederer statsråden forslaget fra det regjeringsoppnevnte Holden-utvalget som tidligere har gått inn for å korte ned på grunnskoleutdanningen. Holden-utvalget ser dette som et tiltak for å få ungdommer raskere ut i yrkeslivet.

For tidlig å velge

Trond Giske sier også at det er behov for å kutte ned på det totale utdanningsløpet i Norge, men han mener det er galt å gjennomføre endringene i grunnskolen.

- Dersom vi reduserer den obligatoriske grunnskolen med ett år, vil vi samtidig tvinge elevene til å foreta viktige utdanningsvalg på et for tidlig tidspunkt. Jeg tror ikke 14-åringer er modne nok til å velge hva de vil bli. Det vil ofte føre til at de må velge på nytt seinere, noe som igjen fører til at de bruker lengre tid på utdanningen sin, sier Giske.

Dårlig studieprogresjon har ført til at norske studenter bruker lenger tid på å fullføre sine studier enn studenter i andre europeiske land. Gjennomsnittsalderen på studenter med fullført universitetsutdanning er på 28 år i Norge. I andre land er den nede på 23 til 24 år.

- Etter min mening bør vi få gjennomsnittet ned mot 26 år, sier Giske.

Kortere studier

I mars legger Trond Giske fram en stortingsmelding om høyere utdanning, der han blant annet foreslår å erstatte dagens cand.mag.-grad med en bachelor-grad, mens dagens hovedfag erstattes med en master-grad. Dermed reduseres studietida med ett år for begge gradene.

Dersom alt går som det skal, trer reformen i kraft fra og med neste høst.

- Slik reduseres studietida med ett år, men det betyr ikke at vi får «dårligere» studenter. I forbindelse med reformen vil vi også arbeide for bedre studietilbud og bedre studiefinansiering. Mange studenter får i dag et for dårlig undervisningstilbud. Det er et stort forbedringspotensial innenfor høyere utdanning, sier Giske.

GISKES ABC: - Vi trenger en 10-årig grunnskole, sier kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske.