ENDRET SYN: Venstres Guri Melby har endret syn på todelt foreldrepermisjon, men har liten forståelse for kritikken fra dem som mener fedrekvota nå er blitt for stor.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
ENDRET SYN: Venstres Guri Melby har endret syn på todelt foreldrepermisjon, men har liten forståelse for kritikken fra dem som mener fedrekvota nå er blitt for stor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpixVis mer

Vil ikke lenger ha todelt foreldrepermisjon

I flere år har Venstres Guri Melby kjempet for todelt foreldrepermisjon. Det vil hun ikke gjøre lenger.

I avisspaltene og på sosiale medier går debatten høyt for tiden om tredelt foreldrepermisjon. Venstres store seier i Jeløya-plattformen får kritikk, ikke minst fra kvinner som mener de «tvinges» for raskt tilbake i jobb etter fødsel.

- Det var en stor seier for Venstre at foreldrepermisjonen i fjor ble delt i tre deler, selv om jeg lenge har argumentert for å gå enda lenger. Jeg synes kritikken mot tredeling er både overraskende og underlig, sier Venstres Guri Melby.

Har endret syn

VENSTREPROFILER: Sveinung Rotevatn og Guri Melby. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
VENSTREPROFILER: Sveinung Rotevatn og Guri Melby. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Vis mer

Den tidligere Oslo-byråden er fast møtende vararepresentant på Stortinget for Trine Skei Grande. Sammen med en annen Venstre-profil, Sveinung Rotevatn, har Melby på flere landsmøter argumentert for at foreldrepermisjonen i likestillingens navn burde deles i to.

Det kommer hun ikke til å gjøre når Venstre på nytt samles til landsmøte senere i vår.

- Jeg vil jo at flest mulig skal dele permisjonen i to, men i spørsmålet om hvor langt vi skal gå i å kreve dette, så har jeg moderert meg.

- Jeg ønsker at søknadsskjemaet fra Nav skal ha todeling som utgangspunkt, men erkjenner nå at det blir for rigid å gjøre dette til en regel som alle må følge. Det er mange ulike jobb- og familiesituasjoner, noe som ikke minst er blitt tydeliggjort av debatten som har rast den siste tiden, fortsetter hun.

I stedet vil Melby gi arbeidende fedre en selvstendig rett til å ta ut foreldrepermisjon, selv om mor ikke har opparbeidet seg slike rettigheter.

- Fødemaskin

Det var mot stemmene til KrF at Stortinget i fjor vedtok å utvide mødre- og fedrekvoten for foreldrepenger fra 10 til 15 uker fra 1. juli 2018. Det innebar at foreldrepermisjonen ble delt i tre og at foreldrene får færre uker til fri fordeling seg i mellom.

På Facebook er motstanderne av tredeling samlet i flere grupper og i leserbrev og kommentarer har kritikken rast den siste tiden. I et debattinnlegg i VG beskriver norsklektor og tobarnsmor Christine Stangvik situasjonen slik:

- Ja, jeg vet det er en overdrivelse å sammenligne oss med en fødemaskin, men det er slik det føles når politikerne sier at vi kvinner må føde flere barn samtidig som de har fått på plass en ny permisjonsfordeling som verken tar hensyn til følelser eller biologi.

Også langt inn i Arbeiderpartiet, som sluttet opp om tredelingen i fjor, er det stemmer som ønsker omkamp. Fagforbundets leder Mette Nord og fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag har uttalt seg kritisk til lovendringen som Stortinget har vedtatt.

Overrasket

Melby sier hun er svært overrasket av kritikken, som er særlig skarp på sosiale medier. Hun viser blant annet til regjeringen og samarbeidspartiene fikk mye kjeft da fedrekvoten ble kuttet fra 14 til 10 uker i 2014.

- Da var det skarpe reaksjoner fra mange som mente at likestillingen gikk i gal retning. Når foreldrepermisjonen i fjor ble delt i tre, var det i praksis bare snakk om en økning på én uke i fedrekvoten fra nivået i 2013. I de fleste tilfeller tar mor fremdeles to tredeler av permisjonen, sier hun.

Venstre-toppen mener det dessuten er mange som glemmer fleksibiliteten i ordningen.

- Det er blant annet mulig å ta ut permisjonen over tre år, ta den ut gradert eller spe på med ulønnet permisjon. I takt med at fedrekvoten har økt, så har også fleksibiliteten økt, sier hun.

Ville ha todeling

Sammen med Sveinung Rotevatn, som nå er statssekretær i Klima- og miljødepartementet, har Melby ved flere anledninger kjempet for at Venstre skal programfeste en todeling av foreldrepermisjonen.

Det skjedde blant annet på landsmøtene i 2016 og 2017, men duoen tapte voteringen begge ganger. Konkret gikk forslaget ut på å la tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel forbeholdes mor, mens de resterende 40 ukene skulle deles likt mellom foreldrene.

- Far må være en god forhandler om han skal få mer enn fedrekvoten i dag. Når mor opplever at folk ser rart på deg når du tar mindre enn du kan, så må noe gjøres, sa Melby på landsmøtet i Tønsberg i 2016.

Nå sier hun til Dagbladet at dagens ordning er den beste:

- Tredeling av foreldrepermisjonen er en god og balansert løsning som er til det beste for barnet og for mor. Barnet får to gode omsorgspersoner og mor får mer hjelp hjemme - også på sikt. I tillegg er fedrekvoten særlig populær blant menn, som jo også ønsker å være mer hjemme med barnet sitt.