- Vil ikke svekke barns rettsvern

Vi har absolutt intet ønske om å svekke barns rettsvern i seksualsaker. Vårt forslag vil i realiteten ikke bety noen forskjell for barn under 14 år, sier advokat Knut Lindboe som utgjorde en del av flertallet i det såkalte seksuallovbruddutvalget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det har vakt sterke reaksjoner at utvalget går inn for at voksne som har sex med barn under 14 år, skal kunne forsvare seg med at de ikke visste hvor ungt barnet var.

Utvalgsflertallet gikk inn for å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år, og samtidig myke opp de såkalte villfarelsesreglene for sex med barn under den seksuelle lavalder - slik at det skal være mulig å unnskylde seg med at man var i god tro.

Naturligvis mener verken jeg eller flertallet i seksuallovbrudd-utvalget at det nå skal være fritt fram for gamle griser til å ha sex med barn, sier Knut Lindboe.

Han sier at loven hittil har hatt en regel for barn mellom 14 og 16, og en annen for barn under 14 år, og mener at utvalgets forslag gjør loven enklere og riktigere.

Blir ikke svekket

Reglene har hittil vært todelte, og for voksne som har sex med barn under 14 år, har regelen vært absolutt: De har ikke kunnet unnskylde seg med at de trodde at barnet var eldre. For barn mellom 14 og 16 har regelen ikke vært absolutt, og det å ha vært i god tro har i enkelte tilfeller virket straffnedsettende eller straffriende.

Voksne som påberoper seg god tro vil ikke nå fram selv om loven skulle bli endret slik vi foreslår, mener Lindboe.

Så du har liten sans for ekspertisens advarsler om at du er med på å svekke den sterke og absolutte beskyttelsen barn har i dag?

Jeg tror ikke den vil bli svekket, jeg tror ikke dette vil føre til flere frifinnelser. Rettspraksis er slik at man blir dømt dersom det er grunn til det, uansett hva overgriperen påberoper seg, sier Lindboe. Han legger til at saken dreier seg om en liten detalj i utvalgets arbeid, som gjelder dette svært få tilfeller.
Og det holder ikke å tro at en 13-åring er 14, eller 15 år. Dette dreier seg om tung bevisbyrde.

Grensetilfeller

Men fører ikke denne oppmykingen til at offerets oppførsel og utseende blir trukket inn i rettssalen, og blir bevistema på en belastende måte?

Jeg tror ikke forslaget vil få særlig praktisk betydning for barn under 14 år. Det er grensetilfellene som kan være problematiske, de mellom 14 og 15, dersom lavalderen blir senket - og for dem endres ikke loven med vårt forslag, sier Lindboe.