ILA: Breivik kan ende opp her på Ila, selv om han blir erklært utilregnelig. Foto: Torbjørn Grønning/Dagbladet
ILA: Breivik kan ende opp her på Ila, selv om han blir erklært utilregnelig. Foto: Torbjørn Grønning/DagbladetVis mer

Vil kunne fengsles, selv om han erklæres utilregnelig

Dette vil kunne skje med Anders Behring Breivik.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Jeg ser to utfall i denne saken: Forvaring eller tvunget psykisk helsevern. I prinsippet kan han holdes inne livet ut i begge. Det er de to løsningene.

Det sa politiadvokat Christian Hatlo til Dagbladet om terrorisiktede Anders Behring Breivik 11. august i fjor. Etter at rapporten fra de sakkyndige psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby konkluderte med at Breivik er utilregnelig, er psykisk helsevern det mest sannsynlige utfallet.

Men hva skjer hvis Breivik blir erklært frisk? Og hva skjer hvis en eventuell ny vurdering konkluderer med at han er tilregnelig? Her er noen av de sannsynlige utfallene:

Kan Breivik bli plassert i fengsel? Hvis dommerne følger de sakkyndiges vurdering om at Breivik er utilregnelig, vil han bli dømt til tvungent psykisk helsevern. Da vil det være helsevesenet som har ansvar for ham etter domfellelsen, og han vil bli overført til et sykehus.

Men Breivik kan også bli plassert i fengsel, selv om han først dømmes til helsevern. Helsevernloven åpner nemlig for at personer som er dømt til psykisk helsevern kan overføres til fengsel, hvis de på et senere tidspunkt blir vurdert som friske. I fjor sommer konkluderte Høyesterett med at en mann som i 2003 ble dømt til helsevern for grov vold, trusler og frihetsberøvelse, kunne overføres til fengsel.

Bestemmelsen kan kun brukes når personen ikke lenger er utilregnelig, men fortsatt utgjør en fare for samfunnet. Det er de helsefaglig ansvarlige som må gjøre en slik vurdering.

Både hvis han er på en institusjon og om han eventuelt overføres til fengsel, vil retten hvert tredje år måtte avgjøre om Breivik fortsatt skal holdes innesperret.

Kan han komme på frifot igjen? Teoretisk sett kan Breivik det. Men han vil sitte inne, enten på en behandlingsinstitusjon eller i fengsel, så lenge han utgjør en fare for samfunnet.

- Slik den fremtidige farlighetsvurderingen av Breivik er i rapporten fra de sakkyndige, mener vi at han ikke kan komme ut på svært lang tid, om noen gang i det hele tatt, sier advokat Siv Hallgren i advokatfirmaet Elden.  

- Det han har gjort og de tankene han uttrykker om drap på flere hundre tusen mennesker som er beskrevet i rapporten, gjør at jeg ikke kan se at han kommer på frifot igjen. Gjentakelsesfaren er for stor sett i lys av hans historikk, sier Hallgren.

Hvor vil han være hvis han blir dømt til tvungent psykisk helsevern? I en behandlingsinstitusjon. En mulighet er en spesialtilpasset avdeling på for eksempel Dikemark. Et annet alternativ som det er blitt spekulert i, er en spesialbygget enhet på Ila fengsel, hvor det er helsepersonell som har ansvaret.

Er det unødvendig med en ny vurdering av Breivik? Flere bistandsadvokater, og utenforstående eksperter, har krevd at det foretas en ny vurdering av Breivik. Men flere strafferettseksperter mener det vil ha lite å si for straffesaken, siden det uansett vil være en tvil, som skal komme tiltalte til gode. Statsadvokatene Svein Holden og Inga Beier Engh påpekte også dette i sitt brev til tingretten der de begrunnet hvorfor de ikke mener det er behov for en ny vurdering.

- Vi anser det som et av de viktigste poengene. Tvil skal komme tiltalte til gode. Når vi har fått en grundig rapport som er godkjent av kommisjonen, så kan vi vanskelig se at en ny rapport med en eventuell annen konklusjon vil rokke ved den tvilen, sa statsadvokat Svein Holden til Dagbladet.

Oslo, 20110725. Etter fengslingsmøtet, som varte en knapp time, ble Anders Behring Breivik (i rødt) kjørt tilbake til cella si.
Foto: Nina Hansen / Dagbladet
Oslo, 20110725. Etter fengslingsmøtet, som varte en knapp time, ble Anders Behring Breivik (i rødt) kjørt tilbake til cella si. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

Samtidig er det retten som til slutt skal vurdere om han er tilregnelig eller ikke. Tingrettsdommer Rune Lium, som er medlem i dommernes mediegruppe, mener det blir feil å si at dette er avgjort allerede.

- Det skal gjennomføres en hovedforhandling og ingenting er avgjort, det er å dra tvilprinsippet for langt. Rettens eventuelle tvil avhenger av det som blir presentert. I en så kompleks sak som dette er det vanskelig å si sikkert hva som blir utfallet, sier Lium til Dagbladet.

De sakkyndige vil for øvrig vurdere Breivik under rettssaken, og vil få anledning til å stille spørsmål selv, samtidig som de vil bli utspurt av alle aktørene. Dette er vanlig i store saker, for eksempel Lommemannen- og MMS-lege-sakene.

Hva vil andre eksperter kunne si? Breiviks forsvarere har varslet at de vil stevne vitner som har kunnskap om politisk motivert terror, historie og statsvitenskap.

- Jeg ser vanskelig for meg at det vil kunne ha noe å si for straffesaken. Men det kan ha betydning for å få belyst saken best mulig og for eksempel fylle fornærmedes behov for å få klarhet rundt motivet, sier Kjetil Gjøen, tingrettsdommer i Sunnmøre tingrett og medlem av dommernes mediegruppe, til Dagbladet.