Vil lokke trygdede til å jobbe

Øk lønna til lavtlønte i omsorgsyrkene. Gi statlige lønnstilskudd til bedrifter som har delvis uføre i arbeid. Det er virke- midler Thorbjørn Jagland foreslår for å få flest mulig trygdede ut i arbeid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tiltakene vil Ap-lederen finansiere gjennom økte skatter for de rikeste.

- Mange som tjener lite regner på om det lønner seg å jobbe. Slik bør det ikke være. Vi må derfor løfte opp disse gjennom lønnspolitikk og gjennom skattepolitikken.
Jagland presiserer overfor Dagbladet at det nå er behov for positive tiltak for å videreføre den såkalte arbeidslinja. Virkemidlene er listet opp i Ap's fordelingspolitiske program som ennå ikke er offentliggjort i sin helhet. Programmet skal neste torsdag behandles i Ap's landsstyre og sluttbehandles på landsmøtet i høst.

Bedre lønn

Virkemidlene er listet opp i Ap's fordelingspolitiske program som ennå ikke er offentliggjort i sin helhet. Blant virkemidlene er:

  • Oppvurder kvinnedominerte yrker.
  • Gi statlige lønnstilskudd til bedrifter som vil gi arbeid til folk som ikke er hundre prosent arbeidsføre.
  • Gi kommuner statlige tilskudd for å få flere fra deltid over på heltid.
  • Kombiner arbeid og trygd. Eldre arbeidstakere bør få bedre muligheter til å kombinere folketrygdens pensjon med gradvis reduksjon av arbeidstida fra 67 år og oppover.
  • Bruk mer aktiv sykemelding. Bare én prosent av de langtidssykemeldte kombinerer i dag sykemelding med tilpassede arbeidsoppgaver.

Trampoline

- Trygdesystemet er blitt et garn mange sitter fast i. Vi ønsker at det skal være en trampoline som bringer de trygdede tilbake i arbeid. Måten å få trygdeutgiftene ned på er ikke å kutte i trygdeytelsene til den enkelte, men å stimulere flest mulig til å komme over i lønnet arbeid, sier Jagland.

- Hvordan skal disse utgiftene dekkes?

- Skatt fra de rikeste skal finansiere en del av dette. På samme måte skal penger skaffes til veie til studentboliger og utleieboliger.

- Men vil dere virkelig få inn så mye på de skatteforslagene som Ap har lansert?

- Vi går også inn for en begrenset momsutvidelse på enkelte tjenester.

Jagland mener velferdsordningene må bli mer målrettet.

- Bør barnetrygden behovsprøves?

- Nei. Jeg tror ikke behovsprøving er veien å gå. Det er bedre å øke skatten for de med høye inntekter.