VIL URINSJEKKE RØYKERE: Forskere håper duftstoffer i urin hos mennesker kan avsløre lungekreft på et tidlig stadium. Fo to: Torbjørn Grønning  / Dagbladet
VIL URINSJEKKE RØYKERE: Forskere håper duftstoffer i urin hos mennesker kan avsløre lungekreft på et tidlig stadium. Fo to: Torbjørn Grønning / DagbladetVis mer

Vil lukte på røykeres urin for å finne lungekreft

Forskningsgjennombrudd gir håp om tidligere diagnostisering.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
(Dagbladet:) Amerikanske og japanske forskere har funnet ut at trente mus kan lukte forskjell på urinen hos mus med lungekreft og hos friske mus, skriver Forskning.no. Nå vil de bruke såkalte sensordyr også på mennesker. 1,3 millioner mennesker dør av lungekreft hvert år.

- Kreftsvulster forandrer kroppslukter, som kan spores av trente sensordyr og sofistikerte kjemiske teknikker. Våre resultater indikerer at luktspor kan forbedre tidlig diagnostisering av lungekreft, sier biolog Gary K. Beauchamp fra Monell Chemical Senses Center i USA i en pressemelding.

De trente musene skjelnet tydelig mellom mus med kreft og mus uten. Det innebærer at duftstoffer kan brukes til å identifisere kreft.

TreffsikkertStudien er offentliggjort i det vitenskapelige tidsskriftet PLoS one.

På bakgrunn av musenes evne til å skjelne kreft fra ikke-kreft, har forskerne undersøkt den kjemiske profilen av urinen fra musene. Kjemiske analyser av duftstoffene viser at mengden av flere stoffer er dramatisk annerledes. Mengden av bestemte stoffer reduseres når musene utvikler kreft i lungene, skriver Forskning.no.

Og metoden synes å være treffsikker. Ut fra den kjemiske profilen av urinen fra 50 mus kunne forskergruppen i 47 tilfeller korrekt vurdere om ei mus hadde kreft eller var frisk.

Den japansk-amerikanske forskergruppa vil nå gå i gang med å teste om lungekreft i mennesker også kan spores i urinen.

Vil undersøke røykere- Vi håper å kunne bruke den samme kjemiske tilnærmingen til å spore duftstoffer i urinen til røykere. Det kan brukes til å identifisere lungekreft på et svært tidlig stadium, sier forsker og lege Steven M. Albelda fra Universitetet i Pennsylvania.

Bare omkring 25 prosent av alle lungekrefttilfeller oppdages tidlig nok til at kreften kan opereres bort før den sprer seg.

Forskerne er positive, men det gjenstår å se om duftstoffer i urin hos lungekreftsyke mennesker kan avsløre kreften tidlig nok, før den sprer seg til lymfer. I mus tar kreftprosessen uker, i mennesker år.

- Begrenset optimist- Forskning som går ut på å oppdage kreft på et tidlig stadium er generelt sett interessant, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen til Dagbladet.

Han mener det er for tidlig å si hvor stor betydning den ferske studien vil for behandling av kreftpasienter.

- Jeg er begrenset optimist. Det er et stort sprang fra museeksperimenter til å gjenskape dette hos mennesker med den samme effekten. Hvis kreft oppdages tidlig, er svulsten liten. Det blir da et spørsmål om det lar seg måle. Hos mennesker spiller også andre faktorer som ulik kost og ytre påvirkning inn, noe som ikke spiller inn i kontrollerte forsøk på mus, sier Opdalshei og understreker:

- Jeg tror uansett det er et godt stykke fram i tid, før vi eventuelt ser en effekt av denne forskningen i pasientbehandling.

BEGRENSET OPTIMIST: Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, er glad for forskning som tar sikte på å oppdage kreft tidlig, men mener det vil ta tid før denne ferske studien vil ha eventuell effekt i behandlingen av mennesker. Foto: Kreftforeningen
BEGRENSET OPTIMIST: Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, er glad for forskning som tar sikte på å oppdage kreft tidlig, men mener det vil ta tid før denne ferske studien vil ha eventuell effekt i behandlingen av mennesker. Foto: Kreftforeningen Vis mer