Vil nekte ungdom fri ferdsel

Justisdepartementet ønsker å forby ungdom å oppholde seg på steder med utstrakt kriminalitet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er ett av forslagene i et nytt høringsnotat.

Justisdepartementet vil gi politiet mulighet til systematisk å følge opp barn som oppholder seg i kriminelle miljøer. Unge mellom 12 og 15 år som oppholder seg på steder med utstrakt kriminalitet, skal ifølge forslaget kunne pålegges oppholdsforbud av politiet.

Oppholdsforbud kan vare i inntil to måneder hver gang, men det skal ikke gjelde for så store områder som for eksempel «Oslo sentrum,» heter det i høringsrapporten.

Foreldre eller foresatte skal rådspørres hver gang oppholdsforbud begjæres, og barnet og foreldrene skal kunne klage avgjørelsen inn for en høyere instans. Justisdepartementet foreslår Politidirektoratet som klageinstans for oppholdsforbud.

Vil straffe bakmenn

Justisdepartementet og Barne- og familiedepartementet foreslår blant annet et helt nytt punkt i straffeloven som kan brukes til å forfølge voksne som lokker unge til kriminelle handlinger.

- Formålet er å ramme aktiv rekruttering til gjenger som begår kriminelle handlinger, bruk av barn som selgere av narkotika eller organisert utnytting av spesielt utsatte barn som for eksempel asylsøkere, skriver departementene i den ferske høringsrapporten. Forslaget går ut på at slike lovbrudd får en strafferamme på to års fengsel.

- Det er naturlig å betrakte virksomheten til bakmenn eller andre som tilskynder unge til kriminalitet, som mer straffeverdig enn handlingene de unge blir tilskyndet til å utføre, skriver Justisdepartementet.

Plikt til samarbeid

Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet vektlegger samarbeidet mellom politi og kommunale etater i saker med ungdomskriminalitet.

Blant annet foreslår man at unge lovbrytere skal tvinges til mekling i konfliktråd for å få påtaleunnlatelse eller betinget dom for lovbrudd.

- Barn i alderen 15-18 år bør skrive under på å utføre for eksempel utdanning, arbeid eller rusavvenningsprogram mot å slippe videre rettsforfølgelse, skriver departementene.

Vil utlevere informasjon

Med et utvidet samarbeid om behandling av unge kriminelle, øker etatenes behov for å utlevere og utveksle sensitiv informasjon om den enkelte unge lovbryter. I høringsrapporten heter det at utvidet taushetsplikt skal kompensere for utlevering av personlig data i saker om barne- og ungdomskriminalitet.

Justisdepartementet foreslår også å pålegge politiet plikt til å etterforske kriminalitet utført av unge under 15 år. Etterforskningsmaterialet skal kunne brukes til å forberede tvangsplassering etter barnevernsloven, heter det i høringsrapporten, som inngår i regjeringens handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet.

(NTB)